1
00:00:51,593 --> 00:00:55,055
Tohle musíme zpevnit!
Přineste další!

2
00:00:56,974 --> 00:00:59,726
Ten kůl potřebuje přivázat!

3
00:01:02,771 --> 00:01:07,067
-Každý druhý bude kolem vnějších hranic!
-Podívej na ty věže.

4
00:01:09,361 --> 00:01:10,487
Brána!

5
00:01:56,283 --> 00:01:57,242
Kdo je ten muž?

6
00:01:58,160 --> 00:01:59,202
To nevím.

7
00:02:01,246 --> 00:02:03,665
Připlul dnes ráno s několika obchodníky.

8
00:02:04,458 --> 00:02:06,793
Dívají se, ale nechtějí nic koupit.

9
00:02:07,419 --> 00:02:10,881
Tak si říkám,
proč vážili tak dlouhou cestu,

10
00:02:11,048 --> 00:02:12,716
když nemají zájem nic koupit?

11
00:02:18,013 --> 00:02:19,348
Do útoku!

12
00:03:04,893 --> 00:03:06,144
Co to dělali?

13
00:03:06,728 --> 00:03:09,022
Hledali slabiny v naší obraně.

14
00:03:09,898 --> 00:03:11,358
Zřejmě jednu našli.

15
00:03:16,697 --> 00:03:18,073
Otevřete brány!

16
00:03:37,217 --> 00:03:39,261
Biskup byl v bitvě s králem Aellou.

17
00:03:41,304 --> 00:03:43,265
-Můj Bože.
-Jeho Milost má teď

18
00:03:43,348 --> 00:03:45,475
blíž k Bohu než vy, princi Ethelwulfe.

19
00:03:50,230 --> 00:03:51,148
Položte ho.

20
00:03:56,319 --> 00:03:57,487
Kdo vám to udělal?

21
00:03:59,448 --> 00:04:01,032
Byli to synové Ragnara Lothbroka?

22
00:04:01,867 --> 00:04:04,536
Jejich armáda. Jak je velká?
Kolik bojovníků?

23
00:04:05,704 --> 00:04:08,039
Kolik stébel trávy...

24
00:04:09,833 --> 00:04:11,376
roste na poli?
........