1
00:01:52,904 --> 00:01:54,197
Buďte se svými rodinami.

2
00:01:56,074 --> 00:01:57,075
Dokud můžete.

3
00:02:16,428 --> 00:02:18,388
Ivare! Kde jsi?

4
00:02:19,097 --> 00:02:21,391
Igore? Neboj se, jsem tady.

5
00:02:50,379 --> 00:02:51,546
Přemohli nás.

6
00:02:53,840 --> 00:02:55,092
To není možné.

7
00:02:55,801 --> 00:02:57,928
Přemohla nás mrtvola.

8
00:02:59,429 --> 00:03:00,597
Nerozumím ti.

9
00:03:01,306 --> 00:03:03,016
Velký Bjorn Železný bok.

10
00:03:03,975 --> 00:03:04,976
Byl mrtvý,

11
00:03:06,228 --> 00:03:08,605
ale objevil se v čele své armády

12
00:03:09,523 --> 00:03:11,358
jako vzkříšený Kristus.

13
00:03:13,777 --> 00:03:15,404
Naši vojáci zpanikařili.

14
00:03:16,113 --> 00:03:17,280
A utekli.

15
00:03:18,365 --> 00:03:19,741
Ale největší zbabělci

16
00:03:20,659 --> 00:03:22,369
byli naši důstojníci.

17
00:03:24,454 --> 00:03:26,623
- Ale když byl mrtvý…
- Na tom nezáleží.

18
00:03:28,166 --> 00:03:29,501
Musí být potrestáni.

19
00:03:30,085 --> 00:03:31,378
Ti, co za to mohou.

20
00:03:34,756 --> 00:03:37,008
Nemůžeme být poraženi.

21
00:03:39,136 --> 00:03:40,512
Už se to nestane.

22
00:03:41,513 --> 00:03:43,932
Už se to nikdy nestane!

23
00:04:21,762 --> 00:04:24,639
Jste první letošní osadníci! Gratuluji!

24
00:04:25,015 --> 00:04:26,433
Přináším zprávu pro Ubbeho,

25
00:04:27,726 --> 00:04:29,227
syna Ragnara. Je tady?
........