1
00:01:22,124 --> 00:01:23,166
{\an8}Králi Ivare.

2
00:01:24,626 --> 00:01:25,836
{\an8}Co si přeješ?

3
00:01:26,336 --> 00:01:28,463
{\an8}Audienci u knížete Olega.

4
00:01:28,589 --> 00:01:31,091
{\an8}Kníže je bohužel zaneprázdněn.

5
00:01:31,216 --> 00:01:34,428
{\an8}Má poradu s knížetem Igorem
a tvým bratrem Hvitserkem.

6
00:01:35,220 --> 00:01:38,181
{\an8}- Nemůžu se k nim přidat?
- To ti nemohu dovolit.

7
00:01:55,449 --> 00:01:56,366
Hvitserku!

8
00:01:57,701 --> 00:01:58,577
Ivare.

9
00:01:59,450 --> 00:02:00,329
Co chceš?

10
00:02:01,538 --> 00:02:02,748
Zvláštní.

11
00:02:02,831 --> 00:02:05,876
Každý se mě dnes ptá, co si přeju.

12
00:02:06,668 --> 00:02:07,544
No...

13
00:02:09,755 --> 00:02:10,964
{\an8}Řeknu ti co.

14
00:02:11,882 --> 00:02:14,468
{\an8}Chci za knížetem Igorem a knížetem Olegem.

15
00:02:15,385 --> 00:02:17,346
Ale zdá se, bratře,

16
00:02:17,554 --> 00:02:19,723
že mi najednou stojíš v cestě.

17
00:02:20,140 --> 00:02:22,100
O čem chceš s Igorem mluvit?

18
00:02:23,769 --> 00:02:27,230
Jsou věci, o kterých by měl vědět.
Důležité věci.

19
00:02:27,981 --> 00:02:30,317
Tak mi je řekni. Já mu je předám.

20
00:02:31,902 --> 00:02:32,778
Vidíš.

21
00:02:33,528 --> 00:02:36,239
Nevěříš mi, Ivare. Nikdy jsi mi nevěřil.

22
00:02:36,865 --> 00:02:39,326
- Myslíš, že jsem hlupák.
- To si myslí Oleg.

23
00:02:39,660 --> 00:02:42,579
Co ti slíbil? Musel ti něco dát.

24
00:02:42,996 --> 00:02:45,957
Oleg se ke mně chová dobře. Váží si mě.

........