1
00:01:22,291 --> 00:01:23,417
{\an8}Najdi Igora.

2
00:01:30,507 --> 00:01:34,303
{\an8}Přišli na místo zvané Golgota.

3
00:02:36,740 --> 00:02:37,908
Mí bratři,

4
00:02:39,326 --> 00:02:41,662
oddávám se vám.

5
00:03:02,599 --> 00:03:03,809
To já ti to říkala!

6
00:03:04,017 --> 00:03:05,227
- Mlč!
- Ty mlč!

7
00:03:13,527 --> 00:03:14,569
Bůh ti žehnej.

8
00:03:33,171 --> 00:03:34,339
Co budeme dělat?

9
00:03:34,756 --> 00:03:35,882
Modlit se.

10
00:03:39,970 --> 00:03:43,390
Zachránil ostatní,

11
00:03:43,724 --> 00:03:46,143
ale sebe nezachrání.

12
00:03:46,810 --> 00:03:49,604
Je král Izraele!

13
00:03:51,273 --> 00:03:54,609
Sejměte ho z kříže,

14
00:03:55,527 --> 00:03:57,904
budeme mu věřit.

15
00:03:58,864 --> 00:04:02,909
Ať ho Bůh zachrání, když chce,

16
00:04:03,702 --> 00:04:05,746
protože říkal:

17
00:04:06,455 --> 00:04:07,372
„Jsem…

18
00:04:08,665 --> 00:04:09,596
syn…

19
00:04:10,959 --> 00:04:11,882
Boží!“

20
00:04:55,003 --> 00:04:57,005
Vytáhněte to!

21
00:04:57,380 --> 00:04:58,715
Posuňte to na stranu!

22
00:04:58,840 --> 00:04:59,841
Torvi!

23
00:05:00,091 --> 00:05:01,802
Rychleji!

24
00:05:02,010 --> 00:05:03,220
Pusť to.

25
00:05:04,930 --> 00:05:07,390
Povol to lano.
........