1
00:02:19,723 --> 00:02:20,641
<i>Pitná voda.</i>

2
00:02:25,479 --> 00:02:26,355
Tady.

3
00:02:28,815 --> 00:02:29,691
A podívejte!

4
00:02:31,068 --> 00:02:32,944
Ochutnal jsem je a jsou výborné.

5
00:02:34,863 --> 00:02:36,573
Nevím, kteří bohové nás sem dovedli.

6
00:02:38,200 --> 00:02:39,493
Už nevím vůbec nic.

7
00:02:40,535 --> 00:02:41,536
Prostě to přijmi.

8
00:02:43,705 --> 00:02:47,167
Torvi má pravdu. Musíme přijmout
rozsudek mého i vašich bohů.

9
00:02:48,669 --> 00:02:51,755
A věřit, že měli důvod nás sem přivést.

10
00:02:52,881 --> 00:02:53,799
A jaký?

11
00:02:56,051 --> 00:02:58,136
To se nejspíš teprve ukáže.

12
00:02:59,805 --> 00:03:00,764
Jsme naživu.

13
00:03:02,516 --> 00:03:03,475
To stačí.

14
00:03:06,687 --> 00:03:07,646
Prozatím.

15
00:03:34,506 --> 00:03:35,924
- Na můj povel!
- Doneste víc!

16
00:03:36,091 --> 00:03:37,801
Musíme vydržet přes noc!

17
00:03:39,553 --> 00:03:43,306
- Nevybočujte z řady!
- Vy dva, se mnou!

18
00:03:43,432 --> 00:03:44,433
Připraveni!

19
00:03:45,267 --> 00:03:47,060
- Všechno v pořádku?
- Sláva, bratře.

20
00:03:47,144 --> 00:03:49,020
- Držte se pohromadě!
- Kluku!

21
00:03:50,981 --> 00:03:51,982
Potřebuju si sednout.

22
00:03:56,027 --> 00:03:59,448
- Můj laskavý lorde králi.
- Rád tě vidím, biskupe Aldulfe.

23
00:04:00,824 --> 00:04:02,993
Postavme se tomu,
čemu spolu máme čelit,

24
........