1
00:02:04,875 --> 00:02:08,670
{\an8}Skloňte zbraně! Nezaútočí na nás.

2
00:02:25,562 --> 00:02:29,107
- Peminuit.
- Torvi.

3
00:02:31,401 --> 00:02:32,486
Ragnar.

4
00:02:35,614 --> 00:02:42,496
Nechceme s vámi bojovat.
Navrhujeme mír.

5
00:02:50,170 --> 00:02:51,713
Pojďte.

6
00:02:52,798 --> 00:02:57,135
Pojďte se seznámit
s naší sagamaw Pekitaulet.

7
00:02:59,888 --> 00:03:01,640
Asi chce, abychom šli za ním.

8
00:03:06,311 --> 00:03:07,312
Tak pojďme.

9
00:04:35,901 --> 00:04:36,902
Pekitaulet.

10
00:04:40,280 --> 00:04:42,407
Toto je má rodina.

11
00:04:43,408 --> 00:04:46,995
Můj nejstarší syn Peminuit.

12
00:04:48,622 --> 00:04:52,292
Jeho bratr We'jitu.

13
00:04:54,419 --> 00:04:57,464
A jeho žena Nikani.

14
00:05:02,552 --> 00:05:09,309
Jste cizinci. Pomůžeme vám.

15
00:05:09,726 --> 00:05:13,730
Postaráme se o to,
abyste neumřeli hlady.

16
00:05:14,731 --> 00:05:20,070
Budeme vaši přátelé
a budeme vás respektovat.

17
00:05:37,963 --> 00:05:38,964
Šťastný.

18
00:05:51,768 --> 00:05:52,769
Šťastný.

19
00:06:04,823 --> 00:06:05,824
Šťastný.

20
00:06:20,839 --> 00:06:22,465
Mysleli jsme, že jsou to mořské řasy!

21
00:06:50,327 --> 00:06:53,455
Zvědi, vyrazte mezi ty kopce.

22
00:06:53,705 --> 00:06:56,416
Zjistěte, jestli tam nejsou
stopy po Vikinzích.

23
00:06:56,541 --> 00:06:57,584
Ano, králi Alfréde.

24
00:07:02,464 --> 00:07:03,590
........