1
00:00:01,001 --> 00:00:02,211
{\an8}<i>V minulých dílech…</i>

2
00:00:02,544 --> 00:00:05,506
Avery McKernon byl první,
koho jsem firmě získal.

3
00:00:05,589 --> 00:00:09,510
Už jsem postavil motory proti Bronsonovi
i ostatním a vyhrál,

4
00:00:09,593 --> 00:00:11,929
protože je navrhuju lépe než ostatní.

5
00:00:12,012 --> 00:00:13,514
A tohle jim řeknete.

6
00:00:13,597 --> 00:00:17,434
Řekl jsem, že ti dám 50 procent McKernonu,
ne, že si zbytek nechám.

7
00:00:17,518 --> 00:00:20,479
Došlo ti,
že potřebují vylepšit reprezentaci?

8
00:00:20,562 --> 00:00:23,732
Je to na tobě, Jacku.
Řiď se pododdílem C35,

9
00:00:23,815 --> 00:00:25,234
nebo si sbal věci.

10
00:00:25,317 --> 00:00:28,278
Povězte mi o své
největší terapeutické chybě

11
00:00:28,362 --> 00:00:29,530
To jsme si nedomluvili.

12
00:00:32,157 --> 00:00:33,367
Někoho jsem zabila.

13
00:00:34,243 --> 00:00:37,079
- Cože?
- Klient potřeboval někoho,

14
00:00:37,162 --> 00:00:40,916
kdo dostane jeho syna z odvykačky,
aby mohl na pohřeb matky

15
00:00:40,999 --> 00:00:45,003
a já věděla, že na to není připravený,
ale dala jsem mu svolení

16
00:00:45,087 --> 00:00:47,714
a on se večer po pohřbu

17
00:00:48,799 --> 00:00:50,551
předávkoval a zemřel.

18
00:00:51,635 --> 00:00:53,762
Jsem překvapená, že jste přišel.

19
00:00:53,845 --> 00:00:56,640
Co se dá dělat? Váš příběh mě dostal.

20
00:00:56,723 --> 00:00:58,725
- Takže mi řeknete pravdu?
- Ano.

21
00:00:58,809 --> 00:01:00,477
Ta žena v mém snu byla Donna.

22
00:01:13,949 --> 00:01:16,535
<i>Myslím si, že ta žena ve snu nebyla Donna.</i>

23
00:01:17,286 --> 00:01:18,745
........