1
00:00:01,001 --> 00:00:02,544
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,628 --> 00:00:05,130
Jessica Pearsonová u soudu.
To jsem dlouho neviděl.

3
00:00:05,214 --> 00:00:06,673
Vzali jsme případ
z projektu Nevina.

4
00:00:06,757 --> 00:00:07,925
Zabil mou holčičku!

5
00:00:08,008 --> 00:00:09,593
Věřím,
že je Leonard Bailey nevinný,

6
00:00:09,676 --> 00:00:12,679
a dohlédnu na to, aby se mu tentokrát
dostalo spravedlivého soudu.

7
00:00:12,763 --> 00:00:14,515
Tak,
že vystopujete nějakou závislačku?

8
00:00:14,598 --> 00:00:16,225
Maria Gomezová
nebyla vyslyšena.

9
00:00:16,308 --> 00:00:19,811
Svědkyně potvrzující Leonardovo alibi
je mrtvá. Ale její výpověď ne.

10
00:00:19,895 --> 00:00:21,647
Mám vypovídat, co mi řekla?

11
00:00:21,730 --> 00:00:25,275
Má chráněnka sepsala čestné prohlášení.

12
00:00:25,359 --> 00:00:28,195
Buď ho můžete podepsat,
nebo pod přísahou zalhat,

13
00:00:28,278 --> 00:00:29,279
že není pravdivé.

14
00:00:29,613 --> 00:00:31,657
Říkáte,
že by měl být případ znovuotevřen,

15
00:00:31,740 --> 00:00:34,535
protože Leonard Bailey
nebyl dostatečně zastoupen?

16
00:00:34,618 --> 00:00:36,453
- Teď už to náš plán je.
<i>- Tys to na mě ušil.</i>

17
00:00:36,537 --> 00:00:41,291
- Zařídím, aby se to všichni dozvěděli.
- Vykládej si, co chceš. Nemáš důkazy.

18
00:00:41,375 --> 00:00:43,627
Tak či onak, doporučuju,
abys tu dohodu podepsal.

19
00:00:43,710 --> 00:00:45,170
- Haló?
- Ahoj, to jsem já.

20
00:00:45,254 --> 00:00:46,505
Vracím se domů.

21
00:00:46,672 --> 00:00:48,674
- Dokázali jsme to.
- Jo, dokázali.

22
........