1
00:05:01,810 --> 00:05:05,730
Podľa čínskeho horoskopu
som sa narodil v roku Tigra.

2
00:05:06,408 --> 00:05:09,076
Ste veľmi šťastný mladý muž.

3
00:06:46,786 --> 00:06:50,362
- Scott, ako sa ti darilo na skúške?
- Ani sa nepýtaj.

4
00:07:22,290 --> 00:07:24,163
Preboha, Daniel.

5
00:07:24,482 --> 00:07:26,963
Ten človek žije
s telefónom na uchu.

6
00:08:07,338 --> 00:08:11,009
Môj drahý priateľ.
Moje meno je madam Moon.

7
00:08:11,471 --> 00:08:15,548
Ja som tá žena, ktorej ste
pred polrokom pomohol v daždi.

8
00:08:15,665 --> 00:08:18,201
Chvíľu mi trvalo,
kým som vás našla.

9
00:08:18,466 --> 00:08:21,427
Ale želám si aby ste
dostal tento malý darček...

10
00:08:25,459 --> 00:08:30,932
- Assuncion! Vystrašila si ma!
- Vystrašila? Milujem ťa, Papi!

11
00:08:32,135 --> 00:08:36,548
- Prečo ma už nepustíš ku sebe domov?
- Porozprávame sa neskôr, dobre?

12
00:08:43,599 --> 00:08:46,432
Nedovolí mi ani dýchať.

13
00:08:54,730 --> 00:08:57,187
A hovorím vám bratia...

14
00:08:57,466 --> 00:08:59,863
Hovorím vám sestry...

15
00:08:59,998 --> 00:09:01,817
Diabol čaká!

16
00:09:02,121 --> 00:09:06,313
Diabol, pán zla čaká...

17
00:09:06,863 --> 00:09:08,821
Chce vás zviesť!

18
00:09:10,456 --> 00:09:16,340
Dobre sa pozrite do svojho vnútra,
priateľ môj, a zistíte, že tam nič nie je.

19
00:09:16,365 --> 00:09:20,849
Nič tam nie je!
Je tam prázdno!

20
00:09:21,120 --> 00:09:24,389
Náš Pán je preč.

21
00:09:24,519 --> 00:09:28,033
V tomto počasí si asi
odskočil na chladené pivo.

22
00:09:28,240 --> 00:09:30,625
Znie to ako dobrý plán.

........