1
00:00:04,234 --> 00:00:07,800
Přišel jsem pouze projednat
uskladnění sudů.

2
00:00:07,860 --> 00:00:09,725
A pokud budete souhlasit
s mými podmínkami,

3
00:00:09,727 --> 00:00:12,027
odejdete s francouzskou manželkou.

4
00:00:12,029 --> 00:00:14,461
V minulých dílech:

5
00:00:14,463 --> 00:00:17,520
Rád bych měl ty sudy s pistolemi,
které jsi sliboval.

6
00:00:17,570 --> 00:00:20,800
- Ztratil jsem je.
- Vážně?

7
00:00:20,904 --> 00:00:23,772
- Tohle jsi tam nechal.
- Nech mě jít.

8
00:00:23,774 --> 00:00:27,000
- Odejdu do lesů a zmizím.
- Přišel jsi o rozum, Randalle.

9
00:00:29,311 --> 00:00:36,000
Až vyřídím tu věc s Irokézy,
nešli spolu na procházku?

10
00:00:36,119 --> 00:00:39,700
- Pověz mu, že jsem viděla promluvit
beraní vnitřnosti. - O čem to mluvíš?

11
00:00:39,722 --> 00:00:42,723
- Pověz mu, že jsem viděla jeho konec.
- Vypadni!

12
00:00:42,725 --> 00:00:45,720
Stále jsi Wendatka.
Nech Thea u nás.

13
00:00:45,765 --> 00:00:47,667
Bojuj o své místo u Trepagnyho.

14
00:00:48,916 --> 00:00:50,718
Prosím.

15
00:00:53,096 --> 00:00:57,050
Ten Angličan chce, abychom pro ně šli.
Je to past.

16
00:00:57,135 --> 00:00:59,024
Chtějí Francouze.

17
00:00:59,080 --> 00:01:02,000
My pošleme Angličana.

18
00:01:02,029 --> 00:01:04,367
Pistole za mrtvé.

19
00:02:14,749 --> 00:02:16,552
Co to blábolí?

20
00:02:18,187 --> 00:02:20,123
Chce slitování.

21
00:02:20,791 --> 00:02:22,658
Vopravdu?

22
00:02:24,160 --> 00:02:26,063
Splním tvý poslední přání, Frantíku.

23
........