1
00:00:01,234 --> 00:00:04,800
Přišel jsem pouze projednat
uskladnění sudů.

2
00:00:04,860 --> 00:00:06,725
A pokud budete souhlasit
s mými podmínkami,

3
00:00:06,727 --> 00:00:09,027
odejdete s francouzskou manželkou.

4
00:00:09,029 --> 00:00:11,461
V minulých dílech:

5
00:00:11,463 --> 00:00:14,520
Rád bych měl ty sudy s pistolemi,
které jsi sliboval.

6
00:00:14,570 --> 00:00:17,800
- Ztratil jsem je.
- Vážně?

7
00:00:17,904 --> 00:00:20,772
- Tohle jsi tam nechal.
- Nech mě jít.

8
00:00:20,774 --> 00:00:24,000
- Odejdu do lesů a zmizím.
- Přišel jsi o rozum, Randalle.

9
00:00:26,311 --> 00:00:33,000
Až vyřídím tu věc s Irokézy,
nešli spolu na procházku?

10
00:00:33,119 --> 00:00:36,700
- Pověz mu, že jsem viděla promluvit
beraní vnitřnosti. - O čem to mluvíš?

11
00:00:36,722 --> 00:00:39,723
- Pověz mu, že jsem viděla jeho konec.
- Vypadni!

12
00:00:39,725 --> 00:00:42,720
Stále jsi Wendatka.
Nech Thea u nás.

13
00:00:42,765 --> 00:00:44,667
Bojuj o své místo u Trepagnyho.

14
00:00:45,916 --> 00:00:47,718
Prosím.

15
00:00:50,096 --> 00:00:54,050
Ten Angličan chce, abychom pro ně šli.
Je to past.

16
00:00:54,135 --> 00:00:56,024
Chtějí Francouze.

17
00:00:56,080 --> 00:00:59,000
My pošleme Angličana.

18
00:00:59,029 --> 00:01:01,367
Pistole za mrtvé.

19
00:02:11,749 --> 00:02:13,552
Co to blábolí?

20
00:02:15,187 --> 00:02:17,123
Chce slitování.

21
00:02:17,791 --> 00:02:19,658
Vopravdu?

22
00:02:21,160 --> 00:02:23,063
Splním tvý poslední přání, Frantíku.

23
........