1
00:00:21,448 --> 00:00:21,685


2
00:00:21,686 --> 00:00:21,923
p

3
00:00:21,924 --> 00:00:22,161
pr

4
00:00:22,162 --> 00:00:22,399
pre

5
00:00:22,400 --> 00:00:22,638
prel

6
00:00:22,639 --> 00:00:22,876
prelo

7
00:00:22,877 --> 00:00:23,114
prelož

8
00:00:23,115 --> 00:00:23,352
preloži

9
00:00:23,353 --> 00:00:23,590
preložil

10
00:00:23,591 --> 00:00:23,828
preložil

11
00:00:23,829 --> 00:00:24,066
preložil Z

12
00:00:24,067 --> 00:00:24,304
preložil Ze

13
00:00:24,305 --> 00:00:24,542
preložil Zem

14
00:00:24,543 --> 00:00:24,780
preložil Zeme

15
00:00:24,781 --> 00:00:25,019
preložil ZemeT

16
00:00:25,020 --> 00:00:25,257
preložil ZemeTr

17
00:00:25,258 --> 00:00:25,495
preložil ZemeTra

18
00:00:25,496 --> 00:00:25,733
preložil ZemeTras

19
00:00:25,734 --> 00:00:25,971
preložil ZemeTras

20
00:00:25,972 --> 00:00:29,610
preložil ZemeTras

21
00:00:34,034 --> 00:00:35,536
<i>Opatrne zlatko.</i>

22
00:00:35,619 --> 00:00:37,621
<i>Hlavičku jej drž hore.</i>

23
00:00:37,705 --> 00:00:39,707
<i>Presne tak.</i>

24
00:00:44,336 --> 00:00:48,549
Dnes je prvý deň
môjho bábätka doma.

25
00:00:48,632 --> 00:00:51,552
A toto je tvoj ocko.
........