1
00:00:06,708 --> 00:00:09,333
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,958 --> 00:00:17,375
VRAŽDA ALBERTA VELY

3
00:00:17,458 --> 00:00:19,750
Musíš mi říct, kdo byl Alberto Vela.

4
00:00:23,750 --> 00:00:25,083
Byl to matčin milenec?

5
00:00:26,666 --> 00:00:27,500
Anito,

6
00:00:28,416 --> 00:00:31,250
přísahal jsem tvému otci,
že o tom nebudu mluvit.

7
00:00:31,333 --> 00:00:33,541
Já vím, Fermíne, ale už je to dávno.

8
00:00:33,625 --> 00:00:36,833
Táta je mrtvý
a s mámou o tom mluvit nemůžu…

9
00:00:37,375 --> 00:00:40,125
Potřebuju v tom mít jasno,

10
00:00:41,125 --> 00:00:42,583
abych se uklidnila.

11
00:00:51,625 --> 00:00:54,458
Alberto Vela se s tvou matkou
znal od mládí.

12
00:00:55,500 --> 00:00:56,500
Chodili spolu.

13
00:00:57,666 --> 00:01:01,166
Ale pak ji opustil,
aby si mohl vzít jinou ženu.

14
00:01:01,791 --> 00:01:05,458
A tvoje matka si na truc vzala Fausta.

15
00:01:06,416 --> 00:01:07,958
A potom se s Albertem…

16
00:01:08,958 --> 00:01:13,291
tajně vídala ještě spoustu let,

17
00:01:13,375 --> 00:01:16,125
dokud na to jeho manželka nepřišla.

18
00:01:17,083 --> 00:01:20,125
A najednou z Tequily zmizeli.

19
00:01:23,416 --> 00:01:24,750
Zjistil to můj táta?

20
00:01:24,833 --> 00:01:27,208
Ano, o spoustu let později.

21
00:01:28,125 --> 00:01:33,000
Alberto chtěl DNA testy
tebe a tvých sourozenců.

22
00:01:33,083 --> 00:01:33,916
Cože?

23
00:01:35,958 --> 00:01:38,291
Myslel si, že někdo z nás je jeho dítě?

24
00:01:38,375 --> 00:01:40,375
Fausto ho kategoricky odmítl.
........