1
00:00:07,674 --> 00:00:09,592
<i>Ve společnosti jako je ta naše,</i>

2
00:00:10,343 --> 00:00:14,556
<i>kde je všechno pomíjivé,</i>

3
00:00:14,639 --> 00:00:17,017
<i>se informace vynoří a zase zmiznou,</i>

4
00:00:18,309 --> 00:00:23,606
<i>věci jsou jen sprostě oznámeny</i>
<i>a pak se na ně stejně zapomene,</i>

5
00:00:23,690 --> 00:00:25,942
<i>neexistuje kontext ani vysvětlení.</i>

6
00:00:26,401 --> 00:00:29,738
<i>Místo informací tu máme jen šum médií.</i>

7
00:00:30,488 --> 00:00:34,034
<i>Ale existují určité události a momenty,</i>

8
00:00:34,826 --> 00:00:37,579
<i>které tvoří velkou ránu.</i>

9
00:00:37,662 --> 00:00:39,414
ŽIVÉ JE ODVEDLI, ŽIVÉ JE CHCEME ZPÁTKY

10
00:00:39,497 --> 00:00:42,000
A ta rána je otevřená. Nehojí se.

11
00:00:42,083 --> 00:00:44,627
LIDSKÉ OSTATKY NALEZENY POBLÍŽ IGUALY

12
00:00:47,672 --> 00:00:51,301
<i>To je i případ Ayotzinapy.</i>

13
00:00:52,552 --> 00:00:54,345
<i>Bylo to tak už od začátku.</i>

14
00:00:55,972 --> 00:01:01,561
<i>Kdo ví, proč je tohle stát</i>
<i>plný nespravedlnosti, masakrů,</i>

15
00:01:01,644 --> 00:01:05,106
<i>porušování zákonů</i>
<i>a nedostatečných lidských práv.</i>

16
00:01:06,107 --> 00:01:08,610
<i>Ale Ayotzinapa byla tak nějak…</i>

17
00:01:08,693 --> 00:01:10,028
UŽ ŽÁDNÍ MRTVÍ, NIETO PRYČ!

18
00:01:10,111 --> 00:01:12,614
<i>…jedním ze symbolů toho,</i>

19
00:01:13,364 --> 00:01:16,743
<i>co můžou Mexičané od své vlády očekávat.</i>

20
00:01:16,826 --> 00:01:19,621
MURILLO: 43 SPÁLENO
„HISTORICKÁ PRAVDA“

21
00:01:21,873 --> 00:01:25,835
Živé je odvedli, živé je chceme zpátky!

22
00:01:25,960 --> 00:01:30,548
<i>K nám do Mexico city</i>
<i>se zprávy o Ayotzinapě šířily</i>

23
00:01:31,174 --> 00:01:32,383
<i>dost pomalu.</i>

24
00:01:33,760 --> 00:01:38,306
<i>S Palomou jsme v Zócalu</i>
........