1
00:00:03,840 --> 00:00:07,720
<i>Tento príbeh začína v inom svete.</i>

2
00:00:07,720 --> 00:00:12,320
<i>V takom, ktorý je i nie je ako váš.</i>

3
00:00:12,880 --> 00:00:18,960
<i>V ňom má ľudská duša podobu zvieraťa,
známom ako démon.</i>

4
00:00:19,640 --> 00:00:26,200
<i>Vzťah medzi človekom a démonom je posvätný.</i>

5
00:00:29,380 --> 00:00:35,160
<i>Tento svet je po stáročia ovládaný
všemocným magistériom.</i>

6
00:00:35,160 --> 00:00:40,840
<i>Až na divoký sever, kde si bosorky
šepkajú proroctvo.</i>

7
00:00:40,840 --> 00:00:46,240
<i>Proroctvo o dieťati s jedinečným osudom.</i>

8
00:00:49,760 --> 00:00:55,800
<i>Počas veľkej povodni bolo
toto dieťa prinesené do Oxfordu.</i>

9
00:01:58,280 --> 00:01:59,600
Otvorte tie dvere!

10
00:02:06,960 --> 00:02:09,480
Čo to má...?

11
00:02:09,600 --> 00:02:12,920
Toto sú Lyra a Pantalaimon.

12
00:02:13,040 --> 00:02:15,120
- Asriel...
- Týmto žiadam

13
00:02:15,240 --> 00:02:17,400
o ochranu akademickej pôdy!

14
00:02:18,600 --> 00:02:20,680
O ochranu akademickej pôdy?

15
00:02:21,800 --> 00:02:24,520
Na Jordanskom kolégiu sa učí.

16
00:02:24,640 --> 00:02:27,280
Nie je vhodné pre dieťa!

17
00:02:27,400 --> 00:02:29,200
Mimo neho nie je v bezpečí.

18
00:02:29,320 --> 00:02:30,800
Nemám na výber.

19
00:02:32,520 --> 00:02:34,240
Nemám na výber!

20
00:02:34,360 --> 00:02:36,800
Dávajte na ňu pozor!

21
00:02:54,320 --> 00:02:57,660
O DVANÁSŤ ROKOV NESKÔR

22
00:02:58,080 --> 00:02:59,920
Lyra, pravidlá sú jednoduché.

23
00:03:00,040 --> 00:03:03,000
- Vieme ich, Pan.
- No nedodržiavaš ich.

24
00:03:03,120 --> 00:03:05,600
........