1
00:00:07,500 --> 00:00:11,900
Naša planéta je domovom zdanlivo
nekonečnej rozmanitosti druhov.

2
00:00:14,340 --> 00:00:15,980
Od morských obrov...

3
00:00:19,020 --> 00:00:21,900
..po najmenší hmyz.

4
00:00:21,900 --> 00:00:26,220
Túto rôznorodosť života
voláme biodiverzita.

5
00:00:28,100 --> 00:00:33,860
No v súčasnosti mizne rýchlosťou,
akú sme ešte v dejinách ľudstva nezažili.

6
00:00:37,300 --> 00:00:39,740
Skupina vedcov z OSN zistila,

7
00:00:39,740 --> 00:00:43,780
že 1 milión živočíšnych a rastlinných
druhov čelí vyhynutiu.

8
00:00:45,020 --> 00:00:47,420
Je to horšie, než sme čakali.

9
00:00:47,420 --> 00:00:51,340
Deje sa to oveľa rýchlejšie,
než sme to kedy zažili.

10
00:00:51,340 --> 00:00:56,300
Sme ako asteroid, ktorý je dôvodom,
že množstvo druhov

11
00:00:56,300 --> 00:00:59,060
vyhynie súčasne.

12
00:00:59,060 --> 00:01:03,500
Je dokázané, že ak s tým
ihneď niečo nespravíme,

13
00:01:03,500 --> 00:01:07,420
tak táto kríza nás všetkých vážne zasiahne.

14
00:01:07,420 --> 00:01:10,820
Neprichádzame len o na pohľad pekné veci.

15
00:01:10,820 --> 00:01:14,940
Strácame podstatné časti
systému Zeme.

16
00:01:14,940 --> 00:01:18,740
Ohrozuje to našu potravu,
vodu a klímu.

17
00:01:20,580 --> 00:01:23,340
Tento rok nám ukázal,
že sme zašli priďaleko.

18
00:01:25,460 --> 00:01:29,500
Vedci už dokonca spojili náš
deštruktívny vzťah k prírode

19
00:01:29,500 --> 00:01:32,460
s vypuknutím pandémie Covid-19.

20
00:01:33,900 --> 00:01:36,620
Každý deň sa stále viac šírime

21
00:01:36,620 --> 00:01:40,140
do prírodného prostredia a to poháňa
vznikajúce choroby.

22
00:01:41,540 --> 00:01:45,500
Ak budeme takto pokračovať,
zažijeme viac takýchto epidémií
........