1
00:00:10,400 --> 00:00:12,120
Pustite ma!

2
00:00:12,240 --> 00:00:14,000
Tu zaboč.

3
00:00:17,400 --> 00:00:20,160
Vyzerá to byť prázdne.
Vezmime ju tam.

4
00:00:25,080 --> 00:00:26,720
Choď! Choď!

5
00:00:36,400 --> 00:00:38,560
Nechaj ho! Nechaj ho.

6
00:00:38,680 --> 00:00:40,720
Zisti, či je niekto vzadu.

7
00:00:54,800 --> 00:00:56,320
Lyra.

8
00:00:56,440 --> 00:00:58,200
Tony Costa.

9
00:02:26,000 --> 00:02:29,160
TEMNÉ HMOTY

10
00:02:42,840 --> 00:02:44,720
Začnite tam!

11
00:02:46,120 --> 00:02:49,160
Nájdite niečo, čo je
kacírske alebo ilegálne.

12
00:03:10,600 --> 00:03:13,760
Mohli ste si to uľahčiť.

13
00:03:15,880 --> 00:03:17,960
Len mi povedzte, kde je.

14
00:03:18,080 --> 00:03:20,400
Nechal som ju u vás.

15
00:03:20,520 --> 00:03:23,080
Veril som, že sa o ňu postaráte.

16
00:03:23,200 --> 00:03:26,640
Je tu alebo viete, kde je.

17
00:03:26,760 --> 00:03:30,880
Nečakal som, že by Boreal chápal
ochranu akademickej pôdy.

18
00:03:31,000 --> 00:03:32,600
- No vy...
- Nie, nie, magnificencia.

19
00:03:32,720 --> 00:03:35,240
Ani ja som to nechápala.

20
00:03:35,360 --> 00:03:38,000
Prečo potrebuje ochranu?

21
00:03:39,680 --> 00:03:43,520
Nemyslíte si, že je potreba
chrániť pôvodnú myšlienku?

22
00:03:43,640 --> 00:03:47,200
Ak by bola dosť chytrá,

23
00:03:47,320 --> 00:03:53,040
našla by si spôsob,
ako sa pred magistériom chrániť.

24
00:03:55,920 --> 00:04:01,480
........