2
00:00:08,634 --> 00:00:10,636
V minulých dílech:

3
00:00:10,719 --> 00:00:17,684
Rychle, praporčíku. Jak se setmí,
tak ten led všechno sežere.

4
00:00:17,768 --> 00:00:21,563
Ale vy se jistě o sebe umíte postarat.

5
00:00:22,231 --> 00:00:25,526
- Můžeš jít.
- Nedožiju se rána.

6
00:00:31,865 --> 00:00:34,284
Dochází jim dilithium. Svazu.

7
00:00:34,660 --> 00:00:38,539
Proto po mně Osyraa jde.
Jsem jediný, kdo to ví.

8
00:00:38,830 --> 00:00:42,084
Podle údajů je dilithium
rozptýleno po celé planetě.

9
00:00:42,167 --> 00:00:44,878
Myslím, že jsme právě
našli původce Vyhoření.

10
00:00:44,962 --> 00:00:47,464
První důstojníku, můstek je váš.

11
00:00:49,466 --> 00:00:50,551
Adiro?

12
00:00:50,634 --> 00:00:53,637
Bude potřebovat léky, aby přežil,
dokud se Discovery nevrátí.

13
00:00:57,558 --> 00:00:59,059
Jsem tady.
Kde jste?

14
00:00:59,226 --> 00:01:00,644
Vrátím se pro vás oba.

15
00:01:00,727 --> 00:01:04,189
Jestli to bude za více než den,
bude to jedno.

16
00:01:04,773 --> 00:01:05,899
Mám vás.

17
00:01:06,400 --> 00:01:09,069
- Kde jsou ostatní?
- Musíme se pro ně vrátit.

18
00:01:09,278 --> 00:01:11,405
- Je to Osyraa.
- Černý režim.

19
00:01:11,488 --> 00:01:12,739
Co je tohle?

20
00:01:15,826 --> 00:01:18,537
- Nepomůžu vám.
- Co chceš ty, je podružný.

21
00:01:18,620 --> 00:01:19,663
Ne!

22
00:01:23,834 --> 00:01:26,420
- Tímhle to neskončilo.
- Já myslím, že jo.

23
00:01:26,628 --> 00:01:32,092
Souřadnice pro ústředí Federace zadány.
Dostaňte nás pryč.
........