1
00:01:01,310 --> 00:01:02,186
Ne!

2
00:01:14,198 --> 00:01:16,033
Lidé Kattegatu!

3
00:01:16,117 --> 00:01:18,119
Máme výbornou oběť.

4
00:01:19,161 --> 00:01:21,622
{\an8}Tohle je Lagertha.

5
00:01:26,168 --> 00:01:27,461
To není Lagertha.

6
00:01:33,509 --> 00:01:35,094
{\an8}To není Lagertha!

7
00:01:35,219 --> 00:01:37,263
{\an8}To není Lagertha!

8
00:01:37,388 --> 00:01:38,848
Sláva Lagerthě!

9
00:01:38,973 --> 00:01:40,141
{\an8}Sláva Ragnarovi!

10
00:01:40,266 --> 00:01:41,350
{\an8}Sláva Lagerthě!

11
00:01:41,559 --> 00:01:42,643
Odveďte ji.

12
00:01:43,811 --> 00:01:44,895
{\an8}Odveďte je.

13
00:01:45,021 --> 00:01:46,355
{\an8}Sláva Ragnarovi!

14
00:01:47,940 --> 00:01:49,442
{\an8}Odveďte je!

15
00:01:52,111 --> 00:01:53,279
{\an8}Sláva Ragnarovi!

16
00:01:54,363 --> 00:01:55,990
{\an8}Sláva Lagerthě!

17
00:01:56,282 --> 00:01:57,742
{\an8}Vím, kdo jsi.

18
00:01:59,368 --> 00:02:00,870
{\an8}Proč nejsi na obřadu?

19
00:02:01,329 --> 00:02:02,830
{\an8}Všechna sláva Ivarovi.

20
00:02:11,088 --> 00:02:12,798
Všechna sláva Ivarovi.

21
00:02:12,965 --> 00:02:14,008
Ona žije!

22
00:02:15,051 --> 00:02:16,135
Sláva Lagerthě!

23
00:02:17,678 --> 00:02:22,224
Tohle je ta čarodějnice,
která chladnokrevně zabila mou matku

24
00:02:22,558 --> 00:02:24,060
Toto je Lagertha!

25
00:02:24,143 --> 00:02:25,019
Ne!
........