1
00:01:32,633 --> 00:01:33,801
{\an8}Splnili jsme rozkazy

2
00:01:33,884 --> 00:01:36,846
{\an8}a do každé oblasti, která ti podléhá,
jsme vyslali jarla.

3
00:01:37,263 --> 00:01:38,681
{\an8}Budou vybírat daně a pokuty.

4
00:01:39,181 --> 00:01:42,893
{\an8}Z každé oblasti ti pošlou
60 vojáků do armády.

5
00:01:47,773 --> 00:01:48,983
Kováři!

6
00:01:49,734 --> 00:01:51,319
Chápeš, co se po tobě chce?

7
00:01:51,819 --> 00:01:53,904
{\an8}Jistě. Hned se do toho pustím.

8
00:01:54,071 --> 00:01:55,531
{\an8}Dobře. Jen do toho.

9
00:02:05,583 --> 00:02:07,877
- Nuže?
- Viděli jsme dvě armády.

10
00:02:08,127 --> 00:02:11,547
Jednu vede Bjorn Železný bok
a král Harald Krásnovlasý.

11
00:02:13,841 --> 00:02:14,759
Poznali jste je?

12
00:02:15,134 --> 00:02:18,054
A druhou armádu vede král
nebo jarl, kterého neznáme.

13
00:02:18,346 --> 00:02:20,348
Jeden známý tam s ním ale byl.

14
00:02:20,848 --> 00:02:22,224
Můj bratr Hvitserk.

15
00:02:22,308 --> 00:02:23,309
Ano, můj králi.

16
00:02:27,647 --> 00:02:31,359
- Jste si jistí, že to byli oni?
- Ano, bezpochyby.

17
00:02:39,992 --> 00:02:41,744
To je dobré, že?

18
00:02:42,495 --> 00:02:44,288
Myslíš, že je to dobré, Freydis?

19
00:02:45,623 --> 00:02:48,584
Bohové mi konečně dovolili
pohlédnout osudu do očí.

20
00:02:49,085 --> 00:02:51,295
A teď se proti mně
všichni mí bratři spikli.

21
00:02:56,092 --> 00:02:57,885
Už vím, že jsem vyvolený.

22
00:03:20,241 --> 00:03:23,577
Ivar se připravuje na obléhání.

23
00:03:24,328 --> 00:03:26,288
Neměli bychom s ním začít vyjednávat?

........