1
00:00:14,746 --> 00:00:17,476
ČAS DOPADU: 22 HODIN 47 MINUT

2
00:00:31,486 --> 00:00:33,652
Dobrá, tak jo.

3
00:00:34,108 --> 00:00:37,139
Do baru vejde člověk z Pásu,
Marťan a pozemšťan.

4
00:00:37,541 --> 00:00:39,884
Barman se zeptá toho
z Pásu, co chce k pití.

5
00:00:40,002 --> 00:00:43,064
Ten odpoví, že si dá
tu nejlepší martskou whisku.

6
00:00:43,430 --> 00:00:45,786
Že mu to pomůže
myslet jako jeho nepřítel.

7
00:00:46,252 --> 00:00:47,942
Tak si dá martskou whisku.

8
00:00:48,084 --> 00:00:49,883
Pak se barman zeptá Marťana.

9
00:00:49,985 --> 00:00:53,145
Ten řekne, že si dá tu
nejlepší tequilu ze Země.

10
00:00:53,567 --> 00:00:57,280
Že mu to pomůže
myslet jako jeho nepřítel.

11
00:00:57,911 --> 00:00:59,902
Tak si dá tequilu ze Země.

12
00:01:00,038 --> 00:01:02,967
- A pak...
- Promiňte za vyrušení, jsem Dr. Alaoui.

13
00:01:03,249 --> 00:01:05,783
- Posaďte se, prosím.
- Co pijete, doktore?

14
00:01:06,082 --> 00:01:07,605
Bourbon.

15
00:01:10,752 --> 00:01:12,683
To je krásná starožitnost.

16
00:01:13,082 --> 00:01:14,642
Mám rád strojky.

17
00:01:14,730 --> 00:01:16,252
Slyšel jsem.

18
00:01:16,648 --> 00:01:19,505
Námořnictvo prý potřebuje
naléhavě pomoct.

19
00:01:19,732 --> 00:01:21,398
Velice naléhavě.

20
00:01:21,632 --> 00:01:23,278
V přísně tajné záležitosti.

21
00:01:23,541 --> 00:01:26,206
Cokoliv se tu dozvíte, tu také zůstane.

22
00:01:27,167 --> 00:01:30,437
Copak nemáte své vlastní vědce?

23
00:01:30,529 --> 00:01:33,769
Chtěli jsme další odborný názor
........