1
00:02:01,413 --> 00:02:02,289
{\an8}Kam to jde?

2
00:02:53,965 --> 00:02:54,883
Co mu je?

3
00:02:55,884 --> 00:02:56,760
Co?

4
00:02:58,345 --> 00:02:59,429
Co je s prorokem?

5
00:03:00,931 --> 00:03:01,807
Prorokem?

6
00:03:02,933 --> 00:03:04,851
Prý zmizel.

7
00:03:05,686 --> 00:03:07,312
Na zemi byla čerstvá krev.

8
00:03:09,106 --> 00:03:11,191
Tak asi něco obětoval.

9
00:03:11,441 --> 00:03:12,317
Copak já vím?

10
00:03:12,567 --> 00:03:13,610
Oba jste opilí.

11
00:03:14,778 --> 00:03:16,363
Jestli zmizel, musíme ho najít.

12
00:03:16,947 --> 00:03:21,493
A jestli se ho někdo pokusil zabít,
musíme zjistit kdo a proč.

13
00:03:21,827 --> 00:03:23,036
Jinak se bohové...

14
00:03:23,120 --> 00:03:25,330
Nemáš právo mluvit jménem bohů, Hvitserku.

15
00:03:27,040 --> 00:03:28,041
To mám jen já.

16
00:03:33,922 --> 00:03:34,798
A promluvím,

17
00:03:36,800 --> 00:03:37,801
až budu chtít.

18
00:03:39,052 --> 00:03:40,053
Jasné?

19
00:03:44,808 --> 00:03:45,684
Já vím.

20
00:03:48,937 --> 00:03:49,813
Já vím.

21
00:03:58,780 --> 00:03:59,865
Co se děje?

22
00:04:06,204 --> 00:04:09,082
Král Harald sem dorazí
se svou armádou už za dva dny.

23
00:04:09,750 --> 00:04:12,461
Naše armáda je připravená.
Zítra vyjedeme.

24
00:04:13,879 --> 00:04:18,675
Pokud se nám s vaší pomocí a boží
milostí podaří nepřátele porazit,

........