1
00:00:01,752 --> 00:00:04,171
<i>Letecké a námořní síly</i>

2
00:00:04,254 --> 00:00:07,007
<i>zahájily sérii útoků</i>
<i>na teroristické cíle.</i>

3
00:00:07,090 --> 00:00:09,927
<i>Letadlo Pan Am 103</i>
<i>se zřítilo na město Lockerbie.</i>

4
00:00:10,010 --> 00:00:13,138
{\an8}<i>Posvětil teroristické činy</i>
<i>v Africe, Evropě…</i>

5
00:00:13,222 --> 00:00:16,016
{\an8}Tato agrese vůči Kuvajtu
je nepřípustná.

6
00:00:16,099 --> 00:00:17,851
{\an8}<i>…neúnavný boj proti teroru.</i>

7
00:00:17,935 --> 00:00:19,061
{\an8}<i>Nečiníme rozdíly…</i>

8
00:00:19,144 --> 00:00:21,855
{\an8}<i>Zaútočili na loď USS Cole</i>
<i>v přístavu Aden…</i>

9
00:00:21,939 --> 00:00:26,318
{\an8}Byl to teroristický čin.
Opovrženíhodný a zbabělý.

10
00:00:26,401 --> 00:00:29,905
Zahrajeme vám z alba,
které patří ke starým hitům.

11
00:00:30,489 --> 00:00:32,449
{\an8}…dokud ho něco nezastaví.

12
00:00:32,991 --> 00:00:35,244
{\an8}<i>Nechci, aby nás znovu zasáhli.</i>

13
00:00:36,954 --> 00:00:39,540
<i>Letadlo narazilo do věže WTC.</i>

14
00:00:41,416 --> 00:00:42,459
{\an8}<i>Davy lidí utíkají.</i>

15
00:00:42,709 --> 00:00:47,297
{\an8}Musíme a zůstaneme bdělí
doma i v zahraničí.

16
00:00:47,381 --> 00:00:48,548
{\an8}CENTRÁLA CIA

17
00:00:53,428 --> 00:00:54,429
<i>Co to děláš?</i>

18
00:00:56,807 --> 00:01:02,145
{\an8}<i>Kurva. Už jednou mi něco uniklo.</i>
<i>Nesmí se to stát znovu.</i>

19
00:01:04,356 --> 00:01:06,900
<i>To bylo před deseti lety.</i>
<i>Všem něco uniklo.</i>

20
00:01:06,984 --> 00:01:07,943
{\an8}<i>Nejsem všichni.</i>

21
00:01:19,746 --> 00:01:21,498
<i>V předchozím díle…</i>

22
00:01:21,915 --> 00:01:22,791
Co přesně řekl?

23
00:01:23,041 --> 00:01:25,794
........