1
00:00:24,120 --> 00:00:27,480
<i>Bosorky počujú nesmrteľné šepoty</i>

2
00:00:27,600 --> 00:00:30,600
<i>tých, ktorí prechádzajú svetmi.</i>

3
00:00:31,720 --> 00:00:36,160
<i>Hovoria o dieťati, ktorého osudom
je priniesť koniec osudu.</i>

4
00:00:37,440 --> 00:00:42,120
<i>Ak sa jej povie, čo má robiť, zlyhá.</i>

5
00:00:43,760 --> 00:00:46,040
<i>No nebude na to sama.</i>

6
00:00:54,920 --> 00:00:57,200
<i>Je tu chlapec,</i>

7
00:00:57,320 --> 00:01:00,640
<i>ktorého osud je spätý s jej.</i>

8
00:01:02,840 --> 00:01:06,360
<i>Spolu zmenia všetko.</i>

9
00:01:09,120 --> 00:01:12,760
- Opatrne tam vzadu, Tony!
- Veď som.

10
00:01:12,880 --> 00:01:15,640
Potrebujeme tie zbrane!
Dobre ich stráž!

11
00:01:15,760 --> 00:01:16,720
Strážim!

12
00:01:16,840 --> 00:01:19,000
Pán Scoresby, vy nejdete pešo?

13
00:01:19,120 --> 00:01:20,880
Tri dôvody.

14
00:01:21,000 --> 00:01:22,920
Prvý - mám hrozné pľuzgiere.

15
00:01:23,040 --> 00:01:25,720
Druhý - niekto musí strážiť tento balón.

16
00:01:25,840 --> 00:01:27,080
Ja môžem.

17
00:01:27,200 --> 00:01:29,560
Vyžaduje si to určitú odbornosť.

18
00:01:29,680 --> 00:01:31,040
Ja ju mám!

19
00:01:31,160 --> 00:01:33,560
Niečo máš, to ti musím dať za pravdu.

20
00:01:33,680 --> 00:01:36,680
Tretí - prečo chodiť pešo,
keď sa môžeš voziť?

21
00:01:36,800 --> 00:01:38,960
Prečo potom nie ste v balóne?

22
00:01:39,080 --> 00:01:41,680
Nechávam si ho na potrebné časy.

23
00:01:41,800 --> 00:01:44,920
Nebolo by dobré mať výhľad
na to, čo je pred nami?

24
00:01:45,040 --> 00:01:49,000
Máme ho. Bosorkin démon
........