1
00:00:28,003 --> 00:00:30,105
<i>Hej, ty!</i>

2
00:00:30,139 --> 00:00:31,408
<i>Jo, co je?</i>

3
00:00:31,441 --> 00:00:33,142
<i>Můžeš být opatrnější?</i>

4
00:00:33,175 --> 00:00:35,110
<i>To jsem už dost.</i>

5
00:00:35,144 --> 00:00:37,146
<i>A vypadni.
Mám práci.</i>

6
00:00:45,320 --> 00:00:47,990
<i>Za to já nemůžu.
To udělal šotek!</i>

7
00:00:48,023 --> 00:00:49,191
<i>Šotek?</i>

8
00:00:49,224 --> 00:00:51,326
<i>Jo, všichni o nich slyšeli -</i>

9
00:00:51,360 --> 00:00:54,029
<i>poškozují letadla,
pletou navigaci.</i>

10
00:00:54,062 --> 00:00:56,064
<i>Moc rádi nám ubližují!</i>

11
00:00:56,098 --> 00:00:58,468
<i>Šotkové jsou jen výmysl.</i>

12
00:00:58,501 --> 00:01:01,504
<i>Říkáme to našim hochům,
aby zůstali ve střehu.</i>

13
00:01:01,538 --> 00:01:05,608
<i>Žádní tvorové nehody
nezpůsobují, pouze lehkovážní letci.</i>

14
00:01:05,642 --> 00:01:09,244
<i>Je pouze na vás
vyhnout se nehodám.</i>

15
00:01:09,278 --> 00:01:13,383
<i>Uklizený pracovní prostor
přispívá k produktivnímu prostředí.</i>

16
00:01:13,416 --> 00:01:14,751
<i>Dejte se do kupy!</i>

17
00:01:14,784 --> 00:01:17,754
<i>Potřebujeme statečné muže,
kteří jsou soustředění.</i>

18
00:01:17,787 --> 00:01:21,190
<i>Buďte ve střehu
a mějte bojového ducha.</i>

19
00:01:21,223 --> 00:01:22,692
<i>Soustřeďte se!</i>

20
00:01:23,927 --> 00:01:28,465
<i>Nenechte se rozptýlit
a reagujte briskně.</i>

21
00:01:28,498 --> 00:01:30,944
<i>NAKOPNI MĚ!</i>

22
00:01:34,069 --> 00:01:39,007
<i>Bezpečné nebe
je cesta k našemu vítězství!</i>

23
........