1
00:00:08,996 --> 00:00:10,325
Prosím.

2
00:00:13,627 --> 00:00:15,167
Prosím.

3
00:00:16,859 --> 00:00:20,208
- Dejte mi napít.
- Ticho!

4
00:00:21,447 --> 00:00:23,967
Herr Müller říkal,
že vám nic dávat nemám.

5
00:00:26,423 --> 00:00:28,509
Pokud to Herr Müller řekl.

6
00:00:32,766 --> 00:00:34,838
31. ŘÍJNA 1941

7
00:00:38,393 --> 00:00:40,730
Ty máš ale odvahu!

8
00:00:40,760 --> 00:00:43,854
Jen ty jsi věděla,
že k nám Marcel přijde.

9
00:00:44,246 --> 00:00:46,092
Zmanipulovala jsi Gustava!

10
00:00:46,122 --> 00:00:49,688
- Ne, já ho nezmanipulovala.
Řekl mi to sám. - Vše ostatní...

11
00:00:50,682 --> 00:00:54,179
To bych ti
mohl odpustit, ale tohle ne!

12
00:00:56,336 --> 00:00:58,016
Jsi hodně zraněný?

13
00:00:59,710 --> 00:01:03,420
Jestli se odsud dostanu,
tak hned požádám o rozvod.

14
00:01:03,757 --> 00:01:07,692
Už tě nechci vidět. Už tě nechci
poslouchat. Neexistuješ pro mě.

15
00:01:08,280 --> 00:01:11,011
To není možné, Danieli.
Dej mi poslední šanci.

16
00:01:12,973 --> 00:01:16,509
Ne, já tě prosím, Danieli.
Moc tě prosím, Danieli.

17
00:01:17,361 --> 00:01:18,859
Poslouchej mě, Danieli.

18
00:01:18,889 --> 00:01:22,681
S tou ženou jsem skončil.
Pošlete ji pryč.

19
00:01:22,711 --> 00:01:25,006
- Prosím, podívej se na mě.
- Madam!

20
00:01:25,849 --> 00:01:27,137
Ven!

21
00:01:33,634 --> 00:01:36,767
3x11 - Zrádce
Přeložila channina

22
00:02:15,097 --> 00:02:18,262
Co to do tebe vjelo, že ses
k Danielovi takhle choval?
........