1
00:00:01,126 --> 00:00:02,628
<i>V předchozích dílech…</i>

2
00:00:02,836 --> 00:00:05,172
<i>Někdo mohl manipulovat s mými léky.</i>

3
00:00:05,380 --> 00:00:06,965
A vy podezíráte mě?

4
00:00:07,174 --> 00:00:09,218
- Byl jste to vy?
- Ne.

5
00:00:10,344 --> 00:00:13,305
- Má psychickou nemoc.
- To jsem nevěděl.

6
00:00:13,388 --> 00:00:16,892
Posadili by ji do letadla domů
a zbavili služby.

7
00:00:17,267 --> 00:00:18,477
<i>Abdul Zahír.</i>

8
00:00:19,811 --> 00:00:21,021
Fajsal Ahmad.

9
00:00:21,230 --> 00:00:23,106
To chce Hakkání za Saula.

10
00:00:23,315 --> 00:00:25,359
To jsou Hakkáního velitelé.

11
00:00:25,567 --> 00:00:28,362
S těmihle pěti ovládne
území odsud do Kábulu.

12
00:00:28,612 --> 00:00:29,696
Carrie, to jsem já.

13
00:00:29,947 --> 00:00:31,114
Jsem tady.

14
00:00:31,365 --> 00:00:34,826
Nebudu pěšák ve výměně vězňů.

15
00:00:35,035 --> 00:00:36,703
Uteču, nebo umřu. Slib to.

16
00:00:37,204 --> 00:00:38,539
Slibuju.

17
00:00:38,747 --> 00:00:40,415
Ve městě je pár tálibánců.

18
00:00:40,624 --> 00:00:42,709
- Je jich moc.
- Co děláš?

19
00:00:43,168 --> 00:00:44,503
Je jich moc.

20
00:00:44,711 --> 00:00:47,172
Ne! Jsem tady. Jsem tady.

21
00:00:47,381 --> 00:00:50,592
Říkám ti, že to není beznadějný.

22
00:00:50,801 --> 00:00:52,261
<i>Zvládneme to.</i>

23
00:00:52,469 --> 00:00:54,638
Běž do uličky a pak zahni doprava.

24
00:00:54,846 --> 00:00:56,181
Fajn, jsem uvnitř.
........