1
00:00:01,010 --> 00:00:17,000
Vabr28 uvádí

2
00:00:17,000 --> 00:00:19,520
Do temnoty

3
00:00:28,980 --> 00:00:30,570
Toto není zkouška.

4
00:00:32,190 --> 00:00:35,570
Přístup A28R.

5
00:00:35,570 --> 00:00:38,490
Ověřeno. Začít.

6
00:00:40,120 --> 00:00:42,470
Tento program slouží
ke zhlédnutí pouze

7
00:00:42,470 --> 00:00:45,710
po svržení vlády prezidenta
Spojených států.

8
00:00:45,710 --> 00:00:46,870
Za takových okolností

9
00:00:46,880 --> 00:00:48,700
je složkám udělena

10
00:00:48,700 --> 00:00:50,460
klasifikace Omega 6.

11
00:00:50,460 --> 00:00:53,030
Tato informace nesmí
být publikována veřejnosti

12
00:00:53,030 --> 00:00:54,800
za žádných okolností.

13
00:00:54,800 --> 00:00:56,880
Neexistuje žádný
nahradní plán.

14
00:00:59,810 --> 00:01:02,340
Neptejte se,
co vaše země

15
00:01:02,340 --> 00:01:03,350
může udělat
pro vás...

16
00:01:05,020 --> 00:01:07,480
Jediné věci, které
se máme obávat,

17
00:01:07,480 --> 00:01:09,600
je strach samotný...

18
00:01:09,610 --> 00:01:13,440
Naše dlouhá celostátní
noční můra...

19
00:01:15,100 --> 00:01:21,000
NYNĚJŠÍ OKUPANT

20
00:02:29,390 --> 00:02:30,770
Defibrilátor.

21
00:02:30,770 --> 00:02:32,690
Můžeme!

22
00:02:32,690 --> 00:02:35,770
Znovu.

23
00:02:35,780 --> 00:02:36,900
Můžeme!

........