1
00:00:36,203 --> 00:00:37,037
Sbohem, Belle.

2
00:01:42,185 --> 00:01:43,812
Tohle by se ti mohlo líbit.

3
00:01:59,286 --> 00:02:01,580
Máš úžasný výhled.

4
00:02:03,957 --> 00:02:05,042
Opravdu úžasný.

5
00:03:37,134 --> 00:03:38,510
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

6
00:03:40,303 --> 00:03:42,305
HŘBITOV ZESNULÝCH NADĚJÍ

7
00:03:47,853 --> 00:03:49,896
PŘÍSAHÁŠ, ŽE BUDEME PŘÁTELÉ NAVŽDY?

8
00:04:01,366 --> 00:04:04,703
VELKÉ MYŠLENKY SI ŽÁDAJÍ VELKÝCH SLOV

9
00:04:04,786 --> 00:04:06,788
SPÁT NA STROMĚ VE SVITU MĚSÍCE

10
00:04:25,891 --> 00:04:28,727
Ach, Matthewe,
zažila jsem to nejlepší odpoledne.

11
00:04:29,644 --> 00:04:32,022
Ze všech stromů
na Ostrově prince Edwarda

12
00:04:32,105 --> 00:04:34,691
jsem našla ten nejstarší.
Věříš tomu?

13
00:04:36,276 --> 00:04:37,110
Věřím.

14
00:04:39,112 --> 00:04:41,031
Kolik druhů ptáků tu může být?

15
00:04:41,114 --> 00:04:43,867
- Slyšela jsem aspoň...
- Bože, co se ti stalo?

16
00:04:44,493 --> 00:04:47,037
- Zažila jsem velké dobr...
- Dobrodružství.

17
00:04:47,120 --> 00:04:49,122
Víc vědět nepotřebuju.

18
00:04:49,790 --> 00:04:52,709
V těch špinavých botách
ale dovnitř nechoď.

19
00:04:52,793 --> 00:04:53,794
Sundej si je.

20
00:04:54,586 --> 00:05:00,634
Pak se běž nahoru převléknout
z toho mokrého oblečení. Bude večeře.

21
00:05:01,676 --> 00:05:02,511
Dobrodružství.

22
00:05:04,930 --> 00:05:06,723
Malý kousek nebe na zemi.

23
00:05:07,682 --> 00:05:10,435
- Ráno jsem utloukla máslo.
- Sláva Bohu.

........