1
00:00:14,431 --> 00:00:15,432
Hyjé!

2
00:00:24,900 --> 00:00:26,276
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:28,070 --> 00:00:30,072
HŘBITOV ZESNULÝCH NADĚJÍ

4
00:00:35,619 --> 00:00:37,663
PŘÍSAHÁŠ, ŽE BUDEME PŘÁTELÉ NAVŽDY?

5
00:00:49,132 --> 00:00:52,469
VELKÉ MYŠLENKY SI ŽÁDAJÍ VELKÝCH SLOV

6
00:00:52,553 --> 00:00:55,889
SPÁT NA STROMĚ VE SVITU MĚSÍCE

7
00:01:04,606 --> 00:01:05,816
Drahý...

8
00:01:07,276 --> 00:01:08,986
Gil... To ne!

9
00:01:31,717 --> 00:01:34,094
Dlužím ti...

10
00:01:34,803 --> 00:01:35,804
papír.

11
00:02:00,245 --> 00:02:01,079
Ano!

12
00:02:01,163 --> 00:02:03,040
DLUŽÍM TI 2 LISTY PAPÍRU. DÍKY.

13
00:02:09,212 --> 00:02:12,257
Nechám tě jít, navzdory svým obavám.

14
00:02:12,549 --> 00:02:15,469
Slibuji, že až se
z dobrodružství vrátím, zjistíš,

15
00:02:15,552 --> 00:02:17,012
že ses rozhodla správně!

16
00:02:17,512 --> 00:02:18,347
Dobrodružství?

17
00:02:19,139 --> 00:02:21,391
Není to tak úplně... dobrodružství.

18
00:02:21,558 --> 00:02:23,769
Zdrženlivé putování za osobní osvětou

19
00:02:23,852 --> 00:02:25,729
a rodinnou socializací.

20
00:02:26,396 --> 00:02:29,024
A odešlu Gilbertův dopis
do dalekých krajů.

21
00:02:29,107 --> 00:02:30,942
Nechci slyšet žádné stížnosti

22
00:02:31,026 --> 00:02:33,445
- od paní Barryové.
- Rozumím.

23
00:02:33,654 --> 00:02:35,489
Barryovi mají důležité jednání.

24
00:02:35,572 --> 00:02:37,783
- Rozumím.
- Jakékoli hlouposti budou...

........