1
00:00:11,160 --> 00:00:14,080
<i>Každý jeden z vás...</i>

2
00:00:15,200 --> 00:00:18,440
<i>ktorý ide bojovať proti
tomuto odpornému nepriateľovi</i>

3
00:00:19,400 --> 00:00:23,280
<i>za všetko, čo považujeme za sväté...</i>

4
00:00:25,040 --> 00:00:29,200
<i>žiadam vás, aby ste sa
v túto chvíľu</i>

5
00:00:29,320 --> 00:00:32,080
<i>obrátili k Vládcovi.</i>

6
00:01:05,680 --> 00:01:08,080
Polárna žiara je teraz silná.

7
00:01:11,920 --> 00:01:14,040
A je tu to dieťa.

8
00:01:32,280 --> 00:01:33,680
Je čas.

9
00:01:34,720 --> 00:01:36,160
Ja viem.

10
00:03:05,980 --> 00:03:09,260
TEMNÉ HMOTY

11
00:03:33,120 --> 00:03:34,400
Čo sú to za veci?

12
00:04:07,360 --> 00:04:11,320
Vraj ťa sem priniesol Iorek Byrnison.

13
00:04:12,520 --> 00:04:16,120
Nový medvedí kráľ.
Dával si prednosť tomu starému, čo?

14
00:04:16,240 --> 00:04:18,240
No mal by si byť rád,
že si slobodný.

15
00:04:18,360 --> 00:04:24,440
Ako to, že ťa ochraňuje
medvedí kráľ?

16
00:04:25,840 --> 00:04:27,880
Bola to dlhá cesta.

17
00:04:28,000 --> 00:04:30,320
To nie je odpoveď.

18
00:04:30,440 --> 00:04:32,840
A nepamätám si,
že by som ťa sem pozýval.

19
00:04:34,360 --> 00:04:35,960
Nechceš ma tu?

20
00:04:36,080 --> 00:04:39,640
Nechal som ťa v bezpečí, Lyra,
na Jordanskom kolégiu.

21
00:04:41,240 --> 00:04:44,800
Čokoľvek si mi priniesla,
dúfam, že to za to stojí.

22
00:04:44,920 --> 00:04:46,640
Čo je to?

23
00:04:48,840 --> 00:04:50,640
Poviem ti,

........