1
00:00:51,200 --> 00:00:56,200
P O M S T A

2
00:03:56,760 --> 00:04:01,760
Co je dneska s polévkou?
Dlouho tu mám hladovět?!

3
00:04:09,400 --> 00:04:14,400
S tím se musí začít hned!

4
00:04:32,720 --> 00:04:35,280
Jaké to zas touhy, zmatky
na tvé čelo chmuru věší?

5
00:04:35,280 --> 00:04:40,280
Proč myslíš jen na nezdary?
Milý, což tě nepotěší

6
00:04:42,920 --> 00:04:45,640
ani láska tvojí Kláry?
- Vidět tě vždy chvíli jen

7
00:04:45,640 --> 00:04:48,760
a pak strávit celý den
bez tvých slov a očí, sám

8
00:04:48,760 --> 00:04:53,760
za to osud chválit mám?
- Miluj mně, řekla jsem.

9
00:04:54,560 --> 00:04:58,960
Přikývla jsem odevzdaně.
Potem rostl však tvůj zápal;

10
00:04:58,960 --> 00:05:01,600
svírals toužebně mé dlaně,
neustále ses mě ptal:

11
00:05:01,600 --> 00:05:05,480
"Máš mě ráda? Řekni, Kláro!"
ač jsi řeč mých očí znal.

12
00:05:05,480 --> 00:05:10,480
Budoucnost mě děsí, straší:
Tak málo jsme učinili,

13
00:05:11,360 --> 00:05:13,280
bychom zítřek zajistili;
a ten je přec v lásce naší.

14
00:05:13,280 --> 00:05:18,280
Víš, z těch hádek, sporů, vád,
jež s mým otcem má tvůj strýc,

15
00:05:18,440 --> 00:05:20,040
z toho nekouká nám nic;
spíš nás mohou rozervat,

16
00:05:20,040 --> 00:05:24,760
spíš nám hrozí rozdělení,
jestli... - Dokonč! Ukaž, kam!

17
00:05:24,760 --> 00:05:26,960
Pověz mi, co dělat mám.
- Jenom tvoje vůle změní,

18
00:05:26,960 --> 00:05:29,520
co tak tvrdě na nás padá.
- Nuže mluv!

19
00:05:29,520 --> 00:05:32,040
Že máš mě ráda
a já tebe, žes můj osud,

20
00:05:32,040 --> 00:05:35,000
že chcem žít jak žena, muž,
víme dobře oba už.

21
00:05:35,000 --> 00:05:37,640
........