1
00:01:09,579 --> 00:01:10,997
Jsme připraveni.

2
00:01:16,670 --> 00:01:18,546
Je čas. Začněme.

3
00:01:26,221 --> 00:01:36,314
"Prosím. Zklidni se.
Ukvapenost nevede k ničemu dobrému."

4
00:01:36,523 --> 00:01:42,195
"Stal jsi se zotročeným

5
00:01:42,487 --> 00:01:52,956
k tak bídnému stavu mysli."

6
00:02:06,094 --> 00:02:10,265
"Kdo tě dovedl do tohoto stavu?"

7
00:02:10,515 --> 00:02:16,730
"Bůh je milosrdný. Není žádná jiná než já."

8
00:02:16,938 --> 00:02:24,362
"Já, Umekawa, celá zostuzená."

9
00:02:25,363 --> 00:02:32,912
"Mám ti za to snad být vděčná?"

10
00:02:33,246 --> 00:02:41,129
"Nebo tě litovat?"

11
00:03:01,107 --> 00:03:07,947
"Ukáži ti své srdce." Okouzlila ho.

12
00:03:08,198 --> 00:03:18,500
Její slzy padaly na zlaté mince.

13
00:03:19,709 --> 00:03:27,467
A zářily jako květy

14
00:03:27,884 --> 00:03:30,136
pokryté rosou.

15
00:03:30,387 --> 00:03:37,602
Byla to vskutku podívaná,
která vzbudila

16
00:03:38,103 --> 00:03:48,571
soucit v srdci.

17
00:04:14,723 --> 00:04:17,851
Ne všechno zlato,
které Chubei utratil

18
00:04:18,018 --> 00:04:20,854
mu však patřilo.

19
00:04:21,062 --> 00:04:25,400
A tak jejich sláva byla pomíjivá.

20
00:04:25,608 --> 00:04:27,319
Cesta jejich útěku

21
00:04:31,489 --> 00:04:41,958
je zavedla tam i onam,
kam jen je nohy zanesly.

22
00:05:18,953 --> 00:05:22,624
Producenti
MASAYUKI MORI and TAKIO YOSHIDA

23
00:05:23,667 --> 00:05:27,253
Hrají
MIHO KANNO

24
00:05:28,254 --> 00:05:31,883
........