1
00:00:29,195 --> 00:00:31,781
Pomoc! Zastavte ho někdo!

2
00:00:35,410 --> 00:00:36,870
Už běžím!

3
00:01:09,235 --> 00:01:10,236
Promiň!

4
00:01:17,202 --> 00:01:19,162
Ale ne! Kam jenom běžel?

5
00:01:23,083 --> 00:01:24,083
Počkat.

6
00:01:24,501 --> 00:01:25,835
Trolové?

7
00:01:25,919 --> 00:01:27,670
To nedává žádný smysl.

8
00:01:50,527 --> 00:01:51,611
Chytím ho!

9
00:01:56,991 --> 00:01:58,743
To se ti povedlo hochu!

10
00:01:58,827 --> 00:02:00,036
Pojďme.

11
00:02:05,166 --> 00:02:07,168
Ty nejsi trol.

12
00:02:07,252 --> 00:02:10,672
To nejsem. Ale kdybych byla,
nebyla bych teď kamenem?

13
00:02:10,755 --> 00:02:12,090
Vždyť je ještě den.

14
00:02:12,173 --> 00:02:14,134
Promiň, že jsem na tebe tak vyjel.

15
00:02:14,217 --> 00:02:18,304
Nějací trolové vtrhli v noci
na mé pole a ukradli mi kozu.

16
00:02:20,098 --> 00:02:23,101
Ale co dělali na
téhle straně hradeb?

17
00:02:23,184 --> 00:02:26,396
Na jaké straně myslíš, že jsi ty?

18
00:02:28,273 --> 00:02:31,067
Ajaj. Asi jsme se při té honičce

19
00:02:31,151 --> 00:02:32,610
dostali na druhou stranu.

20
00:02:32,694 --> 00:02:34,571
Kdyby se to dozvěděla máma,
zaškrtila by mně.

21
00:02:34,654 --> 00:02:36,698
Přichází tak blízko té zdi normálně?

22
00:02:36,781 --> 00:02:39,200
Ne, ale poslední dobou jsou všude.

23
00:02:39,284 --> 00:02:42,370
Jako by za to mohli ty nory.

24
00:02:42,453 --> 00:02:43,705


........