1
00:00:15,870 --> 00:00:19,190
<i>Ty</i>

2
00:00:19,790 --> 00:00:25,714
<i>Jsi mě odstrčila</i>

3
00:00:25,714 --> 00:00:29,049
<i>Pryč</i>

4
00:00:32,780 --> 00:00:36,470
<i>A do jeho náručí</i>

5
00:00:36,470 --> 00:00:42,130
<i>Už dávno jsi odešla</i>

6
00:00:43,040 --> 00:00:48,370
<i>A jizva v mém srdci</i>

7
00:00:48,370 --> 00:00:53,050
<i>Mi nikdy nedá zapomenout</i>

8
00:00:55,470 --> 00:00:58,020
<i>Odvátý</i>

9
00:00:58,020 --> 00:01:00,720
<i>Nádherný</i>

10
00:01:02,120 --> 00:01:06,430
<i>Stín lásky</i>

11
00:01:12,340 --> 00:01:15,570
<i>Vášnivá růže zbarvená láskou</i>

12
00:01:15,571 --> 00:01:18,800
<i>Vášnivá růže zbarvená láskou</i>

13
00:01:19,940 --> 00:01:23,140
<i>I bolest z temné jizvy</i>

14
00:01:23,141 --> 00:01:26,340
<i>I bolest z temné jizvy</i>

15
00:01:27,190 --> 00:01:30,785
<i>Hluboko v mém srdci</i>

16
00:01:30,786 --> 00:01:34,380
<i>Zůstáváš jako žal</i>

17
00:01:35,270 --> 00:01:39,400
<i>To pro tebe dnes večer</i>

18
00:01:39,401 --> 00:01:42,100
<i>Potichu pláču</i>

19
00:01:52,400 --> 00:01:56,300
[1. díl]

20
00:02:21,470 --> 00:02:23,410
Tý jo, to je nádhera!

21
00:02:28,010 --> 00:02:31,130
Už jsi někdy slyšel o městě
Sabuk v Gangwondu?

22
00:02:31,930 --> 00:02:34,670
Prý to v té době bylo
vzkvétající hornické město.

23
00:02:35,440 --> 00:02:39,810
Prý i toulaví psi tam chodili
s 10 tisíci wony v tlamě.

24
00:02:39,810 --> 00:02:42,600
Ale to nevím, protože jsem
to osobně nikdy neviděl.

........