2
00:00:08,509 --> 00:00:11,428
V minulých dílech:

3
00:00:11,512 --> 00:00:16,433
Na Khi'ethu je biosignál.
Někdo na palubě stále žije.

4
00:00:16,517 --> 00:00:20,229
I tak se musíme maximálně
do 4 hodin vrátit na ošetřovnu.

5
00:00:23,106 --> 00:00:25,776
Promiňte.
Haló.

6
00:00:27,903 --> 00:00:30,447
Co když ten Kelpien neví,
že existuje nějaký vnější svět?

7
00:00:30,531 --> 00:00:31,782
Co když nikdy neslyšel o Vyhoření?

8
00:00:31,865 --> 00:00:39,581
Jsi součástí programu?
Počkej. Počkej!

9
00:00:39,665 --> 00:00:44,127
Ta příšera z příběhu, vynoří se z moře,
aby připomínala dětem na Kaminaru,

10
00:00:44,211 --> 00:00:48,340
že když chtějí být svobodné...
musí překonat svůj největší strach.

11
00:00:48,423 --> 00:00:55,347
Dokud se tomu nepostaví,
zůstane tady. A vy také.

12
00:00:59,393 --> 00:01:01,186
Ne, ne, ne!

13
00:01:01,270 --> 00:01:03,981
Michael, jsem v mlhovině.

14
00:01:04,064 --> 00:01:05,315
- Musím vás všechny dostat pryč.
- Booku?

15
00:01:05,399 --> 00:01:07,651
Ať se tam dole stalo cokoliv,
málem to vyvolalo druhé Vyhoření.

16
00:01:07,734 --> 00:01:10,195
Su'Kal?
On způsobil Vyhoření?

17
00:01:10,279 --> 00:01:15,659
- Jsem tady. Kde jste?
- Vrátím se pro vás oba.

18
00:01:15,742 --> 00:01:18,996
Jestli to bude za více než den,
bude to jedno.

19
00:01:19,079 --> 00:01:20,497
Adiro?

20
00:01:20,581 --> 00:01:22,457
Budou potřebovat léky, aby přežili,
dokud se Discovery nevrátí.

21
00:01:24,084 --> 00:01:26,545
Booku.

22
00:01:26,628 --> 00:01:28,172
- Kde jsou ostatní?
- Musíme se pro ně vrátit.

23
........