1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,012 --> 00:00:14,931
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

3
00:00:15,015 --> 00:00:16,933
Na <i>Khi'ethu</i> je známka života.

4
00:00:17,017 --> 00:00:19,978
Někdo v té lodi je naživu.

5
00:00:20,061 --> 00:00:23,690
Stejně se musíme do čtyř hodin
vrátit zpátky na ošetřovnu.

6
00:00:26,609 --> 00:00:27,694
Promiňte.

7
00:00:27,777 --> 00:00:28,653
Haló?

8
00:00:31,448 --> 00:00:33,950
Co když ten přeživší
neví o venkovním světě

9
00:00:34,034 --> 00:00:35,285
a neslyšel o Požáru?

10
00:00:37,120 --> 00:00:38,204
Patříš k programu?

11
00:00:40,915 --> 00:00:41,750
Počkej!

12
00:00:43,168 --> 00:00:44,794
<i>Příšera z toho příběhu.</i>

13
00:00:44,878 --> 00:00:48,048
<i>Vynoří se z moře,</i>
<i>aby dětem Kaminaru připomněla,</i>

14
00:00:48,131 --> 00:00:50,341
<i>že chtějí-li být skutečně svobodné,</i>

15
00:00:50,425 --> 00:00:52,635
<i>musí čelit svému nejhlubšímu strachu.</i>

16
00:00:52,719 --> 00:00:56,598
<i>Dokud se tomu nepostaví,</i>
<i>zůstane na tomto místě.</i>

17
00:00:56,681 --> 00:00:58,058
<i>Stejně jako ty.</i>

18
00:01:02,896 --> 00:01:04,731
Ne!

19
00:01:06,232 --> 00:01:07,525
<i>Jsem v mlhovině.</i>

20
00:01:07,609 --> 00:01:08,860
<i>- Dostanu vás ven.</i>
- Booku?

21
00:01:08,943 --> 00:01:11,154
Tohle skoro způsobilo další Požár.

22
00:01:11,237 --> 00:01:12,280
Su'Kal.

23
00:01:12,363 --> 00:01:13,740
To on způsobil Požár.

24
00:01:13,823 --> 00:01:15,033
<i>Jsem tady. Kde jste?</i>
........