1
00:00:09,593 --> 00:00:11,970
<i>Záznamy života Emily Dickinsonovej</i>

2
00:00:12,054 --> 00:00:15,849
<i>sú do svadby Sue a Austina</i>

3
00:00:15,933 --> 00:00:19,186
<i>v porovnaní s tým, čo nasledovalo,
ucelené a plné faktov.</i>

4
00:00:20,854 --> 00:00:24,858
<i>Z neskorších rokov
sa zachovalo len zopár listov.</i>

5
00:00:25,651 --> 00:00:27,945
HELENA TRÓJSKA ZOMRIE,
ALE HELENA Z COLORADA NIE

6
00:00:28,820 --> 00:00:31,657
<i>Pravda sa možno ukrýva v jej básňach.</i>

7
00:01:01,603 --> 00:01:04,355
PRE SUE

8
00:01:08,735 --> 00:01:11,196
SPRINGFIELDSKÝ REPUBLIKÁN

9
00:01:20,747 --> 00:01:21,915
MANŽELSTVO

10
00:01:29,756 --> 00:01:31,675
STEPHEN FINDING A JEHO MATKA

11
00:01:48,650 --> 00:01:50,569
PREDAJ PORCELÁNU

12
00:01:56,200 --> 00:01:59,703
PRE SUE

13
00:02:29,233 --> 00:02:30,317
Pani Dickinsonová.

14
00:02:40,702 --> 00:02:41,954
TEN TENKÝ TVOR SA NIEKEDY...

15
00:03:01,056 --> 00:03:02,891
Pozrite sa dopredu. Uvoľnite sa.

16
00:03:03,559 --> 00:03:05,978
Dobre, pán doktor, o čo ide?

17
00:03:06,061 --> 00:03:07,855
- Nevyzerá to dobre.
- Oslepnem?

18
00:03:07,938 --> 00:03:10,858
- Nie, neoslepnete.
- Vďakabohu. To mi odľahlo.

19
00:03:10,941 --> 00:03:13,777
Vidíte rozmazane?
Vidíte zvláštne záblesky svetla?

20
00:03:13,861 --> 00:03:18,031
Áno. Niekedy, keď píšem,
okraje papiera akoby miznú.

21
00:03:18,115 --> 00:03:19,992
- Píšete často?
- Stále.

22
00:03:20,075 --> 00:03:23,078
Tak by ste nemali toľko písať.

23
00:03:23,161 --> 00:03:24,496
Mám prestať písať?

........