1
00:00:12,184 --> 00:00:14,102
V minulých dílech:

2
00:00:14,186 --> 00:00:16,605
Osyraa a Svaz jsou čím dál výbojnější.

3
00:00:16,688 --> 00:00:18,148
Osyraa zlomí každýho.

4
00:00:18,232 --> 00:00:20,609
Ryn, Andorian, se narodil
ve Smaragdovým svazu.

5
00:00:20,692 --> 00:00:22,945
Začal proti němu burcovat.
Někteří ho začali poslouchat.

6
00:00:22,945 --> 00:00:24,321
Tak mu ufikla tykadla.

7
00:00:24,404 --> 00:00:27,324
- Kdo ti to tady svěřil?
- Jsem synovec Osyray.

8
00:00:27,407 --> 00:00:29,117
Poručíku Detmerová, dostaňte nás tam.

9
00:00:31,036 --> 00:00:33,163
- Hej, zvládla jsi to.
- Ale mohlo to být o dost lepší.

10
00:00:33,163 --> 00:00:38,377
Rád bych, abyste byla prvním důstojníkem,
dokud nevyberu trvalou náhradu.

11
00:00:38,418 --> 00:00:39,962
Mluvíte sama se sebou.

12
00:00:40,045 --> 00:00:42,172
Mluvila jsem se svým přítelem,
Grayem.

13
00:00:42,256 --> 00:00:43,632
Prý se mu líbíte.

14
00:00:43,715 --> 00:00:48,303
Objevili jsme zásadní nový důkaz
ohledně příčiny Vyhoření.

15
00:00:48,387 --> 00:00:50,180
Data z SB-19 by nám pomohla.

16
00:00:50,264 --> 00:00:51,181
Svolám Kvórum.

17
00:00:51,265 --> 00:00:54,309
Je to jediná možnost,
jak se dostat k datům.

18
00:00:54,393 --> 00:00:55,769
Můžeme tak objevit
původ Vyhoření.

19
00:00:58,730 --> 00:01:00,983
- Jak dlouho už se to děje?
- Několik týdnů.

20
00:01:01,066 --> 00:01:02,234
A je to pořád intenzivnější.

21
00:01:02,276 --> 00:01:05,863
Nejste na to sama.
Spolu to zvládneme.

22
00:01:08,991 --> 00:01:14,997
U nás se osobní lékaři císařů
pohřbívali s nimi, když zemřeli.

........