1
00:00:52,727 --> 00:00:57,519
Zlatá vlaštovka! Je to Zlatá vlaštovka!

2
00:01:00,102 --> 00:01:04,894
Musíme ji uctít!

3
00:01:13,985 --> 00:01:15,123
Zlatá vlaštovko

4
00:01:15,237 --> 00:01:18,262
Vím, že toužíš po slávě

5
00:01:18,368 --> 00:01:20,100
Čekal jsem na tebe!

6
00:01:20,212 --> 00:01:21,279
Ty lotře!

7
00:01:21,882 --> 00:01:23,270
Na ni!

8
00:01:44,358 --> 00:01:45,294
Zlatý bič Han Tao!

9
00:01:45,401 --> 00:01:47,619
Znáš mě, přesto se odvážíš zůstat?

10
00:01:47,732 --> 00:01:48,526
Chceš zemřít, co?

11
00:01:48,637 --> 00:01:49,989
Útok!

12
00:01:57,300 --> 00:02:00,846
Mezi námi není nepřátelství...

13
00:02:00,953 --> 00:02:03,835
Fan Rui, tvoje chování je opovrhování hodné

14
00:02:03,945 --> 00:02:06,127
Zlatá vlaštovka se tě zastávala

15
00:02:06,241 --> 00:02:09,787
Přesto jsi na ni použil otrávené šipky

16
00:02:09,895 --> 00:02:12,741
Dej mi protilátku nebo tě zabiju

17
00:02:12,852 --> 00:02:16,920
Měj slitování! Tady to je...

18
00:02:19,845 --> 00:02:22,419
Nemám rád zabíjení

19
00:02:22,524 --> 00:02:25,679
Ty a tvoji muži budete jen zmrzačeni

20
00:02:25,795 --> 00:02:27,633
Ale nikdo nezemře

21
00:02:27,743 --> 00:02:31,705
Pokud jí to nevyléčí, zabiju tě

22
00:02:31,813 --> 00:02:33,438
Neodvážil bych se tě podvést!

23
00:04:41,204 --> 00:04:43,707
Gratuluji, vlaštovko!

24
00:04:43,813 --> 00:04:45,889
Uzdravuješ se rychle

25
00:04:46,005 --> 00:04:47,463
A dokonce se ještě zlepšuješ

........