1
00:01:34,941 --> 00:01:36,526
Zdrhejte!

2
00:01:38,695 --> 00:01:41,198
Ty bastardi se nás snaží
vyhodit do vzduchu.

3
00:01:41,198 --> 00:01:44,534
- Co budeme dělat?
- Všechny je zabijeme!

4
00:01:59,090 --> 00:02:00,634
Uhni.

5
00:02:10,477 --> 00:02:12,062
Rozdělme se.

6
00:02:22,614 --> 00:02:24,115
Tudy.

7
00:02:32,624 --> 00:02:34,084
Počkejte.

8
00:02:34,626 --> 00:02:37,587
- Rozmístěte se a dostanem je jednoho po druhém.
- Dobrá.

9
00:03:36,187 --> 00:03:39,232
Kdepak jenom jsou?
Vsadil bych se, že jsou všude kolem.

10
00:03:42,569 --> 00:03:45,030
No, neříkal jsem to, že jsou všude?

11
00:05:15,537 --> 00:05:17,956
Všechny jednotky vstávat
a přesunout zpět.

12
00:05:22,043 --> 00:05:23,711
Projeli to.

13
00:05:38,309 --> 00:05:41,146
Toto cvičení bylo velmi úspěšné,

14
00:05:41,438 --> 00:05:43,898
protože jste prokázali,

15
00:05:43,940 --> 00:05:47,068
že všichni ve SWATu jsou idioti!

16
00:05:49,946 --> 00:05:53,366
Až na žlutou jednotku,
která představovala teroristy,

17
00:05:54,075 --> 00:05:58,121
stráví ostatní týmy v táboře
další dva týdny výcvikem!

18
00:06:10,925 --> 00:06:14,512
Moje tetička a bratranec mi
chtějí najít dobrého přítele

19
00:06:15,430 --> 00:06:17,765
a chtějí si být jistí,
že nebude policista.

20
00:06:17,932 --> 00:06:20,810
Už jsem tě někdy žádala,
abys změnil zaměstnání?

21
00:06:21,186 --> 00:06:23,229
- Ne.
- Tak to je fakt.

22
00:06:23,813 --> 00:06:27,275
Všechno vždy uděláš po svém a
nikdy jsem ti nic neřekla.

........