1
00:00:21,061 --> 00:00:22,789
Na začátku 12 století,

2
00:00:22,824 --> 00:00:25,453
během dynastie Sung

3
00:00:25,488 --> 00:00:27,531
si vládní funkcionáři užívají
luxusní život,

4
00:00:27,566 --> 00:00:29,855
ale lidé jsou chudí.

5
00:00:29,890 --> 00:00:31,463
Jsou tu banditi a loupežníci,

6
00:00:31,498 --> 00:00:33,563
a pobřeží napadají piráti.

7
00:00:33,598 --> 00:00:35,181
Mýty říkají:

8
00:00:35,216 --> 00:00:37,701
Když Rudý drak bude trápit zemi,

9
00:00:37,736 --> 00:00:39,400
Rulai Buddha

10
00:00:39,435 --> 00:00:42,804
pošle na svět Zlatého obřího ptáka,

11
00:00:42,839 --> 00:00:46,078
aby ochránil zemi a zachránil lidi.

12
00:01:22,246 --> 00:01:24,065
V roce 1103

13
00:01:24,100 --> 00:01:27,202
se ve vesnici Tom-Ing v provincii
Shaing Chu Fu

14
00:01:27,237 --> 00:01:28,915
narodilo dítě.

15
00:01:28,950 --> 00:01:30,765
Než mu byl jeden měsíc,

16
00:01:30,800 --> 00:01:34,104
Žlutá řeka protrhla hráz
a zemi zaplavila povodeň.

17
00:01:34,139 --> 00:01:37,542
Legendy říkají, že tento chlapec je
Obří zlatý pták.

18
00:01:37,577 --> 00:01:42,207
Je to hrdina Yue Fei.

19
00:03:10,786 --> 00:03:15,818
Všechno je předurčeno.
Celý život je řízen osudem.

20
00:03:18,294 --> 00:03:19,613
Kde jsem to skončil?

21
00:03:19,648 --> 00:03:22,766
Ano.
Skončil jsem u dynastie Tang.

22
00:03:23,001 --> 00:03:27,228
Za páté dynastie se stále bojovalo.
Všichni generálové se prohlásili za krále

23
00:03:27,263 --> 00:03:30,019
a ... Hej, Yue!

24
........