1
00:00:35,375 --> 00:00:47,249
Nejspíš už jste měli možnost ochutnat
jedinečnou chuť a medu "Kolonie".

2
00:00:48,666 --> 00:00:53,082
Dnes vám povím o jeho původu
a o jeho tajemství.

3
00:00:53,083 --> 00:00:55,333
Na jihu Chile.

4
00:00:55,333 --> 00:01:02,500
Uprostřed nezkrotné krajiny
obklopené nádhernými horami,

5
00:01:02,500 --> 00:01:08,875
Žijeme tu, pracujeme, zpíváme a sloužíme komunitě.

6
00:01:08,875 --> 00:01:10,833
Jsme skupinkou Němců.

7
00:01:11,125 --> 00:01:14,541
Zpěv nám dává sílu žít.

8
00:01:14,541 --> 00:01:18,541
Naším mottem je:
"Pomáhání nás činí šťastnými"

9
00:01:19,125 --> 00:01:23,250
Zvolili jsme si život v přírodě.

10
00:01:23,250 --> 00:01:26,916
Odloučení od pokušení okolního světa.

11
00:01:28,000 --> 00:01:34,333
Cítíme, že tímto rozvíjíme svá srdce.

12
00:01:34,333 --> 00:01:41,583
Žijeme způsobem,
jakým měli lidé původně na Zemi žít.

13
00:01:41,583 --> 00:01:50,541
Temná legenda, která o nás vznikla
vychází především z nevědomosti.

14
00:01:50,541 --> 00:01:58,166
Jen ignoranti mají strach z komunity,
která zůstala izolovaná a nezkažená.

15
00:01:58,166 --> 00:02:01,120
I přes to, že jsme uzavřenou komunitou,

16
00:02:01,140 --> 00:02:10,041
máme skvělé vztahy s chilskými
rolníky, žijícími poblíž.

17
00:02:10,041 --> 00:02:17,124
Je to proto, že Němce považují
za své bratry a partnery v těžkých chvílích.

18
00:02:18,125 --> 00:02:27,791
Na přání našich chilských přátel
a jejich snahou po komunikaci s komunitou

19
00:02:27,791 --> 00:02:35,457
jsme se rozhodli podělit
o jeden z filmů z našeho tajného trezoru.

20
00:02:35,458 --> 00:02:42,624
Jako pastýř této komunity doufám,
že se mi podaří vyvrátit všechny zvěsti

21
00:02:42,625 --> 00:02:46,208
které neprávem pošpinily
naši pověst.

22
00:02:46,208 --> 00:02:51,916
Věřím, že si poté naší komunity
........