1
00:00:37,011 --> 00:00:38,590
Paní Pearsonová?

2
00:00:39,814 --> 00:00:45,285
- Je všechno v pořádku?
- Ano, Oscare. Děkuji.

3
00:01:01,836 --> 00:01:05,281
- Domů, paní?
- Dnes půjdu pěšky.

4
00:01:24,391 --> 00:01:26,951
Calumet a 61.

5
00:01:41,910 --> 00:01:43,759
<i>- Ano?</i>
- Je s tebou?

6
00:01:44,661 --> 00:01:45,723
Musím to vědět.

7
00:01:45,747 --> 00:01:50,561
<i>- Něco teď mám...</i>
- Měli jsme se sejít, ale není tu.

8
00:01:50,585 --> 00:01:53,063
<i>Se mnou není. Přísahám.</i>

9
00:01:53,087 --> 00:01:57,140
- Mluvila jsi s ním?
<i>- O co jde? Kde jsi?</i>

10
00:01:59,594 --> 00:02:03,731
- Nepokládej to.
<i>- Děsíš mě. Kde jsi?</i>

11
00:02:05,900 --> 00:02:06,911
<i>Jessico?</i>

12
00:02:10,571 --> 00:02:12,388
O 8 TÝDNŮ DŘÍVE

13
00:02:12,390 --> 00:02:15,727
- Proč jsi nešel dovnitř?
- Byl jsi s rodinou.

14
00:02:15,751 --> 00:02:17,460
- Nechtěl jsem rušit.
- Už zase?

15
00:02:17,462 --> 00:02:21,091
- Probírali jsme to milionkrát.
- Jsem rád na čerstvém vzduchu.

16
00:02:21,115 --> 00:02:24,000
- Tak čerstvý vzduch?
- Jo.

17
00:02:24,002 --> 00:02:27,503
- Jak se vůbec má?
- Kdo, Steph? Dobře.

18
00:02:27,505 --> 00:02:30,306
Když to říkáš ty, bude to pravda.

19
00:02:34,737 --> 00:02:36,389
Co to s tebou je?

20
00:02:36,966 --> 00:02:39,409
- Nic.
- Kecy, znám tě.

21
00:02:39,433 --> 00:02:43,328
- Něco tě žere. Co?
- To ta Pearsonová.

22
00:02:44,806 --> 00:02:46,544
- Co s ní?
........