1
00:00:00,375 --> 00:00:02,820
To je revoluce.
Teď to přebírám já.

2
00:00:02,914 --> 00:00:05,632
Chci Hadži Arsova.
A jeho zkaženou sestru.

3
00:00:05,758 --> 00:00:08,492
Všichni víme, že Makedonce
převzal Mnich. Nechápeš to?

4
00:00:08,711 --> 00:00:09,953
S četníky nepočítej.

5
00:00:10,082 --> 00:00:11,723
- Ty chceš, abych ti pomohl?
- Ano.

6
00:00:11,817 --> 00:00:15,926
Dokonči svoji práci
a vrať mi to, co mi ukradli.

7
00:00:15,962 --> 00:00:17,681
Pak se o tom pobavíme.

8
00:00:17,829 --> 00:00:21,790
Koupíš ty akcie, zaplatíš
lichvářských deset procent navíc,

9
00:00:21,850 --> 00:00:23,483
a banka bude tvoje.

10
00:00:23,537 --> 00:00:27,037
- Dal vám pan Djukič ještě něco?
- Dal mi jen náhrdelník.

11
00:00:27,308 --> 00:00:29,581
Dobře, v pořádku.
Ale jestli vám dal

12
00:00:29,637 --> 00:00:32,488
ještě něco jiného než náhrdelník,
hrozí vám nebezpečí. Je to na vás.

13
00:00:32,715 --> 00:00:34,613
Zemřel jako čestný důstojník.

14
00:00:35,098 --> 00:00:36,723
Na rozdíl od vás.

15
00:00:36,773 --> 00:00:40,249
Díky tvojí pomoci.
Děkuji.

16
00:00:42,953 --> 00:00:45,578
Zabil jsem člověka a tělo jsem ukryl.

17
00:00:45,625 --> 00:00:47,898
To je lepší, než jít sedět
kvůli nějakému idiotovi.

18
00:00:48,030 --> 00:00:50,843
Kdybys toho dobytka nezabil náhodně,
zabil bych ho já vědomě.

19
00:00:51,640 --> 00:00:54,562
Tichým partnerem v bance
je nějaký Hahn,

20
00:00:54,711 --> 00:01:00,270
vůdce nebezpečné organizace "Thula".
Mají Černé slunce jako symbol.

21
00:01:00,697 --> 00:01:04,642
Mara a všechny ostatní oběti
měly v krvi velké množství laudana.

22
........