2
00:00:12,343 --> 00:00:14,803
V minulých dílech:

3
00:00:14,887 --> 00:00:17,097
To je nouzový signál Federace.

4
00:00:17,181 --> 00:00:20,768
Nouzový signál musí mít v sobě
zašifrovánu i nějakou zprávu.

5
00:00:20,851 --> 00:00:23,604
Adira může napsat algoritmus,
který ji rozšifruje.

6
00:00:23,687 --> 00:00:25,773
Informujte mě o postupu,
nadporučíku.

7
00:00:25,856 --> 00:00:29,944
Co Federace udělala pro nás
i jiné světy jako je ten náš...

8
00:00:30,027 --> 00:00:31,320
Chci být u toho.

9
00:00:31,403 --> 00:00:34,114
Tak to si budeš muset promluvit
s kapitánem Saru

10
00:00:34,198 --> 00:00:37,034
a objasnit mu své záměry
na palubě jeho lodi.

11
00:00:37,117 --> 00:00:39,453
- Jasně. Teda „rozkaz“ já vím.
- „Rozkaz“.

12
00:00:39,537 --> 00:00:43,791
Rád bych, abyste
byla prvním důstojníkem.

13
00:00:43,874 --> 00:00:45,042
Saru zvolil správně.

14
00:00:46,126 --> 00:00:49,964
Data ze Sféry se k nám dostala,
abychom je chránili.

15
00:00:50,047 --> 00:00:53,133
Vaše posádka potřebuje
trochu takzvané relaxace, kapitáne.

16
00:00:53,217 --> 00:00:57,596
Možná teď chtějí chránit nás.

17
00:00:57,680 --> 00:01:00,432
Dlouho už nevydrží.

18
00:01:00,516 --> 00:01:03,269
- Já umírám.
- Není to tak definitivní.

19
00:01:10,067 --> 00:01:14,154
Kdybyste se ozval dříve,
mohl jsem vám ušetřit spoustu práce.

20
00:01:14,238 --> 00:01:16,490
Nevěděl jsem, že máte lékařské vzdělání.

21
00:01:16,574 --> 00:01:21,328
Řekněme, že jsem muž
mnoha různých zájmů.

22
00:01:21,412 --> 00:01:25,249
Takže jak chápu, projevily se
u ní fyziologické symptomy,

23
00:01:25,332 --> 00:01:30,504
........