1
00:00:11,909 --> 00:00:15,037
V minulých dílech:

2
00:00:15,120 --> 00:00:18,916
Ze středu té mlhoviny vychází signál.
Uvnitř uvízla loď.

3
00:00:18,957 --> 00:00:21,668
Jsem doktorka Issa,
uvízli jsme.

4
00:00:21,752 --> 00:00:25,339
- Khi'eth stále ten nouzový signál vysílá?
- Ve smyčce, pane.

5
00:00:25,422 --> 00:00:27,215
Chci vědět, co se děje uvnitř té lodi.

6
00:00:27,215 --> 00:00:28,800
- Asi bych mohl pomoct.
- Pomoct?

7
00:00:28,884 --> 00:00:30,177
Držíme se jistých zásad.

8
00:00:30,260 --> 00:00:33,513
Takže chcete, abych si přečet příručku?

9
00:00:33,597 --> 00:00:36,683
Když jsme dorazili,
také jsem chtěl hned začít pomáhat.

10
00:00:36,767 --> 00:00:41,688
Nakonec jsme museli vyčkat
na správnou chvíli, až se osvědčíme.

11
00:00:41,772 --> 00:00:45,692
Věřím, že i vaše chvíle
jednou přijde, pane Bookere.

12
00:00:45,776 --> 00:00:47,819
Z cestování časem
můžete vážně onemocnět.

13
00:00:47,903 --> 00:00:53,367
Každá molekula se snaží buď vrátit v čase
a nebo přeskočit do druhého vesmíru.

14
00:00:53,450 --> 00:00:58,372
Ať datům ze Sféry zadáme hledat lék
jakýmkoli způsobem, vypadne stejný výsledek.

15
00:00:58,455 --> 00:01:00,874
Lék by se patrně dal najít na Dannus V.

16
00:01:00,958 --> 00:01:03,502
- Vida, vida.
- Co je zase tohle?

17
00:01:03,585 --> 00:01:05,921
- Jsem Carl.
- Co se stane, když projde dveřmi?

18
00:01:06,004 --> 00:01:08,715
- Bude na druhé straně.
- Dejte mi jasnou odpověď.

19
00:01:08,799 --> 00:01:12,261
Je to šance, ke které nás počítač
navedl a já jí využiju.

20
00:01:15,806 --> 00:01:16,890
Terra Firma!

21
00:01:16,974 --> 00:01:18,392
Jednu věc si vyjasněme.

22
00:01:18,475 --> 00:01:21,895
........