1
00:00:00,994 --> 00:00:02,274
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,275 --> 00:00:03,940
Proč se s vámi rozešel
váš poslední přítel?

3
00:00:03,941 --> 00:00:06,064
Chtěl, abyste si vybrala
jeho nebo Harveyho.

4
00:00:06,065 --> 00:00:07,279
- Koho jste vybrala?
- Harveyho.

5
00:00:07,281 --> 00:00:09,280
- Protože ho milujete.
- Tak snadné to není.

6
00:00:09,281 --> 00:00:12,383
Měla jste přítele,
ale nechtěl vás s ním sdílet.

7
00:00:12,386 --> 00:00:13,835
- Vaše Ctihodnosti!
- Prosím, jen...

8
00:00:13,836 --> 00:00:15,285
Milujete Harveyho Spectera?

9
00:00:15,288 --> 00:00:17,555
Marku, jestli jsi ženatý,
proč jsi se mnou šel na oběd?

10
00:00:17,557 --> 00:00:19,491
Myslel jsem,
že jde jen o oběd...

11
00:00:19,493 --> 00:00:20,976
Neměla jsem pocit,
že by šlo jen o oběd.

12
00:00:20,977 --> 00:00:22,460
Co tady děláš?

13
00:00:22,462 --> 00:00:24,629
Posledních šest měsíců pracuji
na Kolumbijské univerzitě.

14
00:00:24,631 --> 00:00:27,565
Můj snoubenec bydlí ve městě
a chtěla jsem být s ním.

15
00:00:27,567 --> 00:00:29,601
Vím, jak zabránit
Gallovi, aby svědčil.

16
00:00:29,603 --> 00:00:32,203
Ale můj táta nebude jediný,
komu se to nebude líbit.

17
00:00:32,205 --> 00:00:33,204
Proč ne?

18
00:00:33,205 --> 00:00:37,042
Protože to zahrnuje napadení
jeho bezúhonnosti a to skrze mě.

19
00:00:37,044 --> 00:00:39,644
Až do soboty se
do Connecticutu vrátit nemusím.

20
00:00:39,646 --> 00:00:41,279
<i>Následující dvě noci
budu v hotelu Carlyle.</i>

21
00:00:41,281 --> 00:00:43,648
Chci ještě jednou tvé tělo,
<i>než projdu uličkou.</i>
........