1
00:00:00,400 --> 00:00:04,100
Ponúkam vám príležitosť
urobiť skutočnú zmenu ...

2
00:00:04,248 --> 00:00:05,921
na inštitucionálnej úrovni.

3
00:00:05,945 --> 00:00:07,532
Váš zákaz vychádzania je o 22:00,

4
00:00:07,556 --> 00:00:10,230
čo znamená vo vnútri domáceho
prostredia do 21:59.

5
00:00:10,254 --> 00:00:11,579
Bol som s Dariusom.

6
00:00:11,603 --> 00:00:13,364
Mohla si mať chlapa, ktorého si chcela,

7
00:00:13,388 --> 00:00:15,583
ale ty si musela ísť s ním.

8
00:00:15,607 --> 00:00:16,758
Môj najlepší priateľ.

9
00:00:16,782 --> 00:00:18,630
Nechala si ma tam
takmer bez ničoho.

10
00:00:18,654 --> 00:00:20,371
A čo si myslíš ty,
nechal si ma tu vonku?

11
00:00:20,395 --> 00:00:21,241
Takže čo?

12
00:00:21,265 --> 00:00:22,764
Odsťahuješ sa?

13
00:00:22,788 --> 00:00:25,376
Ak teraz zostanem, toto nás zabije.

14
00:00:31,449 --> 00:00:34,235
<font color=#ffff00>Preklad: dusanho</font>

15
00:00:40,893 --> 00:00:43,481
Na akú príležitosť?

16
00:00:43,505 --> 00:00:45,178
Na súd.

17
00:00:45,202 --> 00:00:46,310
Ste právnik?

18
00:00:46,334 --> 00:00:47,746
V mojich dobrých dňoch.

19
00:00:47,770 --> 00:00:49,690
Myslím, že modrá poskytuje
trochu lepšie držanie tela.

20
00:00:50,773 --> 00:00:52,968
Nuž, vezmem si ...

21
00:00:52,992 --> 00:00:54,405
- modrú a červenú.
- Dobre.

22
00:00:54,429 --> 00:00:56,929
A tie dva obleky.

23
00:00:56,953 --> 00:00:58,122
Takže ste schudli?

24
00:00:58,146 --> 00:01:00,124
........