1
00:00:36,400 --> 00:00:37,979
Paní Pearsonová?

2
00:00:39,203 --> 00:00:44,674
- Je všechno v pořádku?
- Ano, Oscare. Děkuji.

3
00:01:01,225 --> 00:01:04,670
- Domů, paní?
- Dnes půjdu pěšky.

4
00:01:23,780 --> 00:01:26,340
Calumet a 61.

5
00:01:41,299 --> 00:01:43,148
<i>- Ano?</i>
- Je s tebou?

6
00:01:44,050 --> 00:01:45,112
Musím to vědět.

7
00:01:45,136 --> 00:01:49,950
<i>- Něco teď mám...</i>
- Měli jsme se sejít, ale není tu.

8
00:01:49,974 --> 00:01:52,452
<i>Se mnou není. Přísahám.</i>

9
00:01:52,476 --> 00:01:56,529
- Mluvila jsi s ním?
<i>- O co jde? Kde jsi?</i>

10
00:01:58,983 --> 00:02:03,120
- Nepokládej to.
<i>- Děsíš mě. Kde jsi?</i>

11
00:02:05,289 --> 00:02:06,300
<i>Jessico?</i>

12
00:02:09,960 --> 00:02:11,777
O 8 TÝDNŮ DŘÍVE

13
00:02:11,779 --> 00:02:15,116
- Proč jsi nešel dovnitř?
- Byl jsi s rodinou.

14
00:02:15,140 --> 00:02:16,849
- Nechtěl jsem rušit.
- Už zase?

15
00:02:16,851 --> 00:02:20,480
- Probírali jsme to milionkrát.
- Jsem rád na čerstvém vzduchu.

16
00:02:20,504 --> 00:02:23,389
- Tak čerstvý vzduch?
- Jo.

17
00:02:23,391 --> 00:02:26,892
- Jak se vůbec má?
- Kdo, Steph? Dobře.

18
00:02:26,894 --> 00:02:29,695
Když to říkáš ty, bude to pravda.

19
00:02:34,126 --> 00:02:35,778
Co to s tebou je?

20
00:02:36,355 --> 00:02:38,798
- Nic.
- Kecy, znám tě.

21
00:02:38,822 --> 00:02:42,717
- Něco tě žere. Co?
- To ta Pearsonová.

22
00:02:44,195 --> 00:02:45,933
- Co s ní?
........